Elimistön hiljaisella tulehdustilalla on vahva yhteys moniin yleisiin kansantauteihin kuten lihavuuteen, tyypin 2 diabetekseen ja sydän- ja verisuonitauteihin, selviää lääketieteen lisensiaatti Karolina Tuomiston väitöstutkimuksesta.

”Lihavuuden osalta vastaus oli melko yksiselitteinen: on todennäköisempää, että matala-asteinen tulehdus on lihavuuden seuraus kuin sen syy”, Tuomisto sanoo tiedotteessa.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, edeltääkö ja ennustaako elimistön lievä tulehdustila edellä mainittuja kansantauteja. Tuomisto käytti FINRISKI- ja DILGOM-väestötutkimuksiin osallistuneiden verestä mitattuja tulehdusmerkkiaineita elimistön lievä tulehdustilan kuvaamiseksi.

Tietyt tulehdusmerkkiaineet kertovat sairauksien riskistä

Elimistön lievällä tulehduksella tarkoitetaan tilaa, jossa elimistön tuottamia tulehduksenvälittäjäaineita erittyy verenkiertoon. Sille altistavat muun muassa valtimonkovettumatauti, rasvakudoksen kertyminen keskivartaloon ja hampaiden tukikudostulehdus sekä korkeampi ikä, tupakointi, huono ruokavalio ja vähäinen liikunta.

"Tutkimuksemme FINRISKI-aineistoilla osoittaa, että koholla olevat tulehdusmerkkiaineet ennustavat sydän- ja verisuonitauteja ja kuolleisuutta etenkin miehillä. Myös kohonneet hampaiden tukikudostulehdusta aiheuttavien bakteerien vasta-aineet veressä lisäävät riskiä sairastua sydänkohtaukseen tai aivoverenkiertohäiriöön”, Tuomisto sanoo.

Diabetes on jo pitkään yhdistetty elimistön lievään tulehdukseen. Perinteisempien tulehdusmerkkiaineiden lisäksi Tuomiston väitöstutkimuksessa on tutkittu vähemmän tunnettujen tulehduksen välittäjäaineiden, eikosanoidien, pitoisuuksia veressä. Ne ovat välittäjäaineita, jotka vaikuttavat elimistössä usein tulehdusprosessin alkupuolella.

”Myös tiettyjen eikosanoidien lisääntyminen veressä näyttää edeltävän tyypin 2 diabeteksen diagnoosia tai ensimmäisten diabeteslääkkeiden ostoa FINRISKI 2002-aineiston perusteella”, Tuomisto toteaa.

Näiltä osin tutkimukset tulokset toistettiin kahdessa muussakin aineistossa.

Elimistön lievää tulehdusta kannattaisi ehkäistä

Riskiarvio ja riskitekijöihin vaikuttaminen ovat keskeisessä roolissa väitöstutkimuksessa käsitellyn tautikolmikon ehkäisyssä. Elimistön lievän tulehduksen varhainen havaitseminen ja toisaalta sen ehkäiseminen ja hoito sydäntautiriskin vähentämiseksi on myös mahdollista.

"Kansanterveydellisesti ruokavaliosta, liikkumisesta ja suun terveydestä huolehtiminen ovat tärkeässä asemassa, ja terveydenhuollossa kannattaisi panostaa etenkin lihavuuden hoitoon ja tupakoinnin lopettamiseen matala-asteisen tulehduksen vähentämiseksi. Korkeassa riskissä olevilla henkilöillä tulehduksen estolääkityksen vaikuttavuutta pitäisi tutkia lisää turvallisten ja edullisten tyypin 2 diabetesta sekä sydän- ja verisuonitauteja ehkäisevien hoitojen kehittämiseksi”, Tuomisto sanoo.

Karolina Tuomisto väittelee 19.11.2021 kello 13 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Subclinical inflammation and the obesity-type 2 diabetes-cardiovascular disease trifecta". oninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.

Lue seuraavaksi: