Dialyysipotilaiden ja munuaisensiirron saaneiden määrä on kasvanut Suomessa, vaikka heitä on edelleen vähemmän kuin muualla Euroopassa.

Esimerkiksi naapureihimme Ruotsiin tai Tanskaan verrattuna määrä on neljänneksen pienempi.

Tämä käy ilmi Suomen munuaistautirekisterin tuoreesta vuosiraportista.

Suomen munuaistautirekisterin vastaavan lääkärin Patrik Finnen mukaan ei ole täysin selvää, miksi Suomessa hoitoon tulee muita maita vähemmän potilaita.

– Me munuaistautilääkärit tietysti toivomme, että hoidamme potilaat niin hyvin, että pystymme jarruttamaan taudin kehitystä, hän sanoo.

Finnen mukaan myös verenpainetaudin ja diabeteksen hyvä hoito meillä saattaa vaikuttaa määriin. Kroonisen munuaissairauden yleisin syy on tyypin 2 diabetes.

Suomessa dialyysihoidon aloittamiskriteerit ovat Finnen mielestä hyvät, mutta ne poikkeavat muusta Euroopasta ja Pohjoismaista.

Erityisesti ero ihmetyttää Finneä yli 75-vuotiaiden potilaiden kohdalla, joiden joukossa ilmaantuvuus on Suomessa puolet pienempi kuin muissa Pohjoismaissa.

– Pohjoismaissa terveysjärjestelmät ovat hyvin samanlaiset. Suomessa hoitoon otetaan kuitenkin kaikki potilaat, jotka hoitoa tarvitsevat.

Muualla Euroopassa hoitoonottopäätöksiä tekevät Finnen mukaan usein yksityiset lääkäriasemat tai hoitoyksiköt, jotka saavat rahaa siitä, mitä enemmän potilaita hoitavat.

– Meillä dialyysihoidon aloittamispäätös tehdään toistaiseksi aina julkisen terveydenhuollon puolella.

Tästä huolimatta dialyysipotilaiden ja munuaisensiirtojen määrä on kasvanut Suomessakin.

– Potilaiden kuolleisuus on pienentynyt Suomessa, selittää Finne.

Vuodesta 2014 munuaisensiirtoja on tehty Suomessa hänen mukaansa enemmän kuin koskaan. Tähän on hänen mukaansa kaksi syytä.

– Tämä liittyy isompaan projektiin, jossa potentiaalisia luovuttajia tunnistetaan aiempaa paremmin, hän sanoo.

Siirtoja pyritään tekemään myös enemmän eläviltä luovuttajilta kuin aiemmin. Heidän määränsä on Finnen mukaan tuplaantunut viiden viime vuoden aikana.

– Tällä hetkellä noin kahdeksan prosenttia munuaisensiirtopotilaista saa munuaisen elävältä luovuttajalta.

Suomen munuaistautirekisterin Vuosiraportin 2015 voi lukea täältä.