Multisensorinen aistihuone tukee muistisairaiden ikäihmisten hoitoa. Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki on rakentanut digitaalisen ja multisensorisen aistihuoneen muistisairaiden ikäihmisten hoivan tueksi Kustaankartanon seniorikeskukseen.

Pitkäaikaishoidossa olevista vanhuksista kolme neljästä sairastaa muistisairautta. Muistisairauteen liittyy usein levottomuutta sekä fyysistä rappeutumista, jota on mahdollista hidastaa liikunnalla ja virikkeillä. Hoitohenkilökunnan resurssit ovat kuitenkin rajallisia, ja muistisairaan asiakkaan ulkoilu ei aina ole mahdollista silloin, kun asiakas sitä toivoisi.

– Multisensorisen aistihuoneen avulla pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme elämyksiä, joita he voivat kokea, kun se heille parhaiten sopii, Kustaankartanon seniorikeskuksen osastonhoitaja Jaana Pilvinen sanoo tiedotteessa.

Aistihuoneessa muistisairas ikäihminen voi virtuaalisovelluksen avulla istua tunturin laella ja kuunnella lintujen lauluja, kävellä Pariisin kaduilla tai harjoittaa muistiaan digipeleillä, riippumatta hoitajien aikatauluista.

– Aistihuoneessa voi sukeltaa seikkailuun, nauttia luonnosta, heittäytyä maalaamaan tai leikkimään sadepisaroilla. Vastaavaa huonetta ei löydy muualta Pohjoismaista ja se on herättänyt kovasti kansainvälistä kiinnostusta, Pilvinen sanoo.

Aistihuone koostuu aidoista luonnon elementeistä, kuten sammalseinästä, heinäpaalista, koivujen rungoista ja solisevasta vedestä sekä modernista teknologiasta, jossa yksi tilan seinistä muuttuu digitaalisen sisällön mukaan. Digitaalisesta teknologiasta hankkeessa on vastannut vuorovaikutteisia digitaalisia installaatioita tiloihin tekevä OiOi Collective Oy.

– Meillä oli jo käytännön kokemusta siitä, että virtuaaliluontotuotteemme vaikuttaa positiivisesti rentoutumiseen, palautumiseen ja stressitasojen laskuun. Parasta on ollut nähdä, että aistihuone on aidosti merkityksellinen palvelutalon asukkaille ja myös henkilökunnalle työssä jaksamisen kannalta. Tämä on myös malliesimerkki siitä, miten jo olemassa olevia tiloja voidaan helposti muuttaa elämyksellisiksi, kertoo OiOin toinen perustaja Sami Kämppi tiedotteessa.

Kevään 2020 aikana Kustaankartano tutkii, pystyykö aistihuone vähentämään muistisairaudesta johtuvaa ahdistusta siinä määrin, että lääkemääriä olisi mahdollisuus vähentää. Kun hoitohenkilökunta huomaa asiakkaan muuttuvan levottomaksi tai ahdistuneeksi, henkilökunta voi viedä hänet aistihuoneeseen, jossa hän voi istua terapiatuolissa omassa mielimaisemassaan.

– Viitteitä menetelmän toimivuudesta voidaan jo nyt havaita. Henkilökunta on myös kokenut aistihuoneen rentouttavaksi ja iloa tuovaksi. Aistihuone näyttää tuovan lisää hyvinvointia työpäiviin, mikä on erittäin merkittävä asia, kun hoitohenkilökunnan vähyydestä käydään kovasti keskustelua ja pyritään lisäämään keinoja jaksamiseen, Jaana Pilvinen sanoo

– Väestörakenteen haasteet sosiaali- ja terveyssektorilla saavat meidät suuntaamaan katseemme uusiin teknologioihin. CoHeWe:n kaltaisilla hankkeilla pyrimme nopeuttamaan uusien koneälyyn ja robotiikkaan tukeutuvien tuotteiden ja palveluiden kokeilua ja käyttöönottoa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Peeter Lange Forum Virium Helsingistä tiedotteessa.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.