Iäkkäät ovat enimmäkseen selviytyneet korona-ajan rajoituksista hyvin. Tässä ovat auttaneet sopeutumiskyky, kekseliäisyys ja elämänkokemuksen tuoma suhteellisuudentaju. Tämä selviää Tampereen yliopiston professorin Marja Jylhän johtamasta Suomen Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta, jossa selvitettiin haastatteluin koronarajoitusten vaikutuksia ikääntyneiden elämään.

Tutkimuksen mukaan vaihtelu korona-ajasta selviämisessä on kuitenkin suurta ja huonokuntoiset, kotihoidon varassa olevat ihmiset ovat kohdanneet suuriakin vaikeuksia. Yksinäisyys on lisääntynyt, koska omaiset ja vapaaehtoiset eivät ole voineet käydä tapaamassa vanhuksia. Hoivakotien vierailukiellot vaikuttivat asukkaiden lisäksi myös omaisiin.

Rajoituksista kärsivät myös aktiiviset, suhteellisen hyväkuntoiset ja osallistuvat ihmiset.

Joillakin erityistilanne ei näkynyt mitenkään, koska he normaaliaikaankin viettivät aikaansa kotona ja olivat vähän yhteydessä muihin ihmisiin. Joillekin elämän rauhoittuminen oli positiivista, ja moni arvosti ikääntyneiden suojelua.

Jylhän hankkeessa selvitetään myös koronapandemian vaikutuksia terveyspalvelujen ja hoivan käyttöön kaikilla yli 70-vuotiailla ja erityisesti elämän viimeisinä kuukausina. Valtakunnallisista rekistereistä selvitetään, erosiko iäkkäiden palvelujen saaminen korona-aikana aikaisemmista vuosista sekä missä hoidettiin ja missä kuolivat ne vanhukset, jotka sairastuivat koronaan. Ryhmä tutkii myös sosiaaliryhmien ja asuinpaikkojen välisiä eroja hoidossa ja kuolinpaikoissa.

Tämä osa tutkimushanketta on vielä kesken, koska koronapandemia jatkuu eikä kaikkia rekisteritietoja vielä ole saatavilla. Tutkimustuloksia on saatavilla vuoden 2022 aikana.

Kolmantena kokonaisuutena Jylhän ryhmä tutkii kuntien ikääntyneisiin kohdistuvaa koronapolitiikkaa. Kuntien vastuuhenkilöitä haastattelemalla selvitetään, miten kunnat ovat soveltaneet ja kuinka ne arvioivat valtakunnallisia ohjeita ikääntyneiden sosiaalisesta eristäytymisestä ja sairaaloiden ja hoivakotien vierailurajoituksista. Myös tämä osa on vielä kesken, ja tulokset valmistunevat ensi vuonna.