Eläkeläinen käyttää sote-palveluja vuodessa keskimäärin 6 500 euron edestä, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta.

Palvelujen käytössä on kuitenkin huomattavia eroja ikä- ja tuloluokittain sekä palvelutyypin mukaan.

Noin 10 prosenttia eläkeläisistä käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja huomattavan paljon. Kaikista eläkeläisille tuotettujen palveluiden kuluista lähes 70 prosenttia aiheutuu heidän käyttämistään palveluista.

Eniten palveluja käyttävien kulut ovat jopa 50 000 euroa vuodessa.

Vanhuksilla suuret kulut ovat tyypillisesti yhteydessä dementian hoitoon, nuoremmilla eläkeläisillä psykoosiin ja epilepsiaan.