Eläkeläinen käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja vuodessa keskimäärin 6 500 euron edestä. Tämä käy ilmi Eläketurvakeskuksen uudesta tutkimuksesta.

Eläkeläisen maksamat asiakasmaksut ovat pienet suhteessa palvelujen rahalliseen arvoon: hän maksaa käyttämistään palveluista keskimäärin 830 euroa.

Palvelujen käytössä on kuitenkin huomattavia eroja ikä- ja tuloluokittain sekä palvelutyypin mukaan.

Tutkimuksesta ilmenee, että noin 10 prosenttia eläkeläisistä käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja huomattavan paljon. Kaikista eläkeläisille tuotettujen palveluiden kuluista lähes 70 prosenttia aiheutuu heidän käyttämistään palveluista.

Eniten palveluja käyttävien kulut ovat jopa 50 000 euroa vuodessa.

Erityisen paljon palveluja käyttävät yli 85-vuotiaat vanhuuseläkeläiset sekä alle 55-vuotiaat työkyvyttömyyseläkeläiset.

Vanhuksilla suuret kulut ovat tyypillisesti yhteydessä dementian hoitoon, nuoremmilla eläkeläisillä psykoosiin ja epilepsiaan. Monet heistä asuvat pitkäkestoisesti asumis- tai laitospalvelussa.

Palvelujen maksurasite vaihtelee eläkeläisten välillä suuresti.

Pienituloisilla asiakasmaksut sekä lääkkeiden ja matkojen omavastuut ovat tuloihin nähden hyvin suuret. Alimpaan tuloluokkaan kuuluvista eläkeläisistä vajaalla viidenneksellä kustannukset ylittävät jopa 40 prosenttia käytettävissä olevista tuloista.

Ilman julkisesti rahoitettuja palveluita etenkin pitkäaikaisen hoivan kustannukset nousisivat useimmilla eläkeläisillä suhteettoman suuriksi.

Eläketurvakeskuksen tutkimus kattaa Suomen kaikki eläkeläiset.