Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksiä kokoontumisrajoitusten lieventämisestä Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla.

Etelä-Karjalassa kokoontumisrajoitukset puretaan kokonaan suotuisan epidemiatilanteen ansiosta, Helsingin ja Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla rajoituksia lievennetään sosiaali- ja terveysministeriön uusimman ohjauksen ja epidemiatilanteen mukaisesti.

Uudet kokoontumisrajoitukset noudattelevat sosiaali- ja terveysministeriön 27. toukokuuta antamaa ohjeistusta, ja niissä on huomioitu sairaanhoitopiirien johtamien koronakoordinaatioryhmien tuoreimmat tilannekuvat.

Länsi-Uusimaa (pois lukien Espoo ja Kauniainen) ja Itä-Uusimaa ovat kiihtymisvaiheessa ja muu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alue eli pääkaupunkiseutu, Kerava ja Keski-Uusimaa ovat leviämisvaiheessa.

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alue on leviämisvaiheessa. Etelä-Karjalassa epidemia on laantunut perustasolle.

Aluehallintoviraston kokoontumisrajoitukset koskevat yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Päätösten mukaiset rajoitukset tulivat voimaan eilen keskiviikkona 2. kesäkuuta.

Jatkossa pääkaupunkiseudulla (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) sekä Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Pornaisissa, Tuusulassa sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella sisätiloissa voi järjestää enintään kymmenen hengen kokoontumisia.

Sisätiloissa järjestettävissä kokoontumisissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus säilyttää turvavälit eli välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa asiakkaiden oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia.

Rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää enintään 50 hengen kokoontumisia. Tätä suurempiakin kokoontumisia voi kuitenkin järjestää, jos tilassa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita. Kussakin lohkossa saa olla enintään 50 henkilöä.

Lisäksi kaikenkokoisissa ulkotilaisuuksissa asiakkaille tai osallistujille täytyy varmistaa mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei enää vaadita.

Kaikenkokoisten kokoontumisten järjestelyissä sekä sisä- että ulkotiloissa on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31. toukokuuta julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Lisäksi on noudatettava lain hygieniavaatimuksia esimerkiksi asiakkaille tarjottavasta mahdollisuudesta käsien puhdistamiseen ja oleskelun väljästä järjestämisestä.

Itä-Uudenmaan kunnissa sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta.

Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus säilyttää turvavälit eli välttää lähikontakti toisiinsa.

Yli 50 henkilön ulkotilaisuuksissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei enää vaadita.

Rajoitukset voidaan purkaa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt myös kumoamispäätöksen, jonka myötä Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella ei ole kesäkuun 2. päivästä alkaen enää voimassa kokoontumisrajoituksia. Rajoitukset voidaan purkaa, koska alueen epidemiatilanne on rauhoittunut ja siirtynyt perustasolle.

Laajasti erilaisten asiakastilojen käytössä on kuitenkin edelleen huomioitava tartuntatautilain pykälän 58 c mukaiset yleiset hygieniavaatimukset, joiden mukaan muun muassa asiakkaille on tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen tai desinfiointiin, asiakaspaikat on järjestettävä mahdollisimman väljästi ja asiakkaita on ohjeistettava hyvistä käytännöistä, joilla terveysturvallisuutta parannetaan.

LUE SEURAAVAKSI: