Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten valtuusto on hyväksynyt esityksen palkkasovusta, joka maksaa kuntayhtymälle välittömästi yli 30 miljoonaa euroa ja myöhemmin mahdollisesti enemmänkin. Vuotuiset palkkakulut nousevat myös kahdeksalla miljoonalla eurolla.

Palkkariidassa on ollut kysymys Eksoten vuonna 2011 käyttöön ottamasta palkkausjärjestelmästä.

Vuonna 2011 eksotelaisten tehtäväkohtaiset palkat määriteltiin uuden järjestelmän mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka saattoi nousta tai laskea ja henkilökohtainen palkanosa muutettiin prosenttiperusteiseksi. Aikaisemmin voimassa olleen palkan euromääräinen taso kuitenkin turvattiin Eksoten maksamalla takuuosalla. Takuuosan käyttöönotto varmisti sen, ettei kenenkään kokonaispalkka laskenut muutoksen vuoksi.

Eksoten käytössä ollut palkkausjärjestelmä on kuitenkin poikennut KVTES:n tehtäväkohtaista palkkaa ja henkilökohtaista lisää koskevista määräyksistä. Käytössä olleen paikallisen palkkausjärjestelmän soveltaminen on johtanut siihen, että Eksoten henkilökunnalle ei ole maksettu kaikkia palkanosia sen suuruisina kuin ne olisi tullut heille KVTES:n mukaisesti maksaa. Eksoten silloisen johdon käsityksen mukaan tämä on ollut mahdollista, koska asiasta oli sovittu paikallisesti. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry vei kolmen työtekijän tapauksen työtuomioistuimeen, joka vahvisti kesäkuussa 2019 ettei Eksoten harjoittama paikallinen sopiminen ollut mahdollinen, eikä sopimusta ollut syntynyt työehtosopimuksen edellyttämällä tavalla. Vaikka ratkaisu koski kolmea työntekijää, se on sovellettavissa kaikkiin KVTES:n piirissä oleviin työntekijöihin.

Työtuomioistuimen päätöksen perusteella koko palkkausjärjestelmä on jouduttu arvioimaan uudelleen. Takuupalkat on pitänyt purkaa palkanosiksi ja tehtäväkohtaiset palkat harmonisoitu. Harmonisointi tehdään ylöspäin, joten yli 4000 työntekijän palkat nousevat.

Eksoten hallitus esitti valtuustolle sovinnon hyväksymistä, koska todennäköisenä vaihtoehtona olisivat olleet lukuisat kalliit oikeudenkäynnit, joihin olisi kulunut vielä enemmän rahaa. Sanomalehti Etelä-Saimaan tietojen mukaan todelliset oikeat palkkakulut olisivat olleet yli 60 miljoonaa euroa, joten työmarkkinaliittojen sovintoesitys oli sikälikin hyväksyttävissä.

Valtuusto hyväksyi esityksen torstaina yksimielisesti ja päätti samalla, että toimitusjohtajalla on oikeus valmistella tutkintapyyntö poliisille siitä, voivatko päätöksestä aikanaan vastanneet henkilöt olla virheestä rikosoikeudellisessa vastuussa. Tutkintapyynnön tekemisestä päätetään kuitenkin myöhemmin erikseen.

30 miljoonan euron menolisäys tupsahtaa Eksoten talousarvioon yllättäen. Sanomalehti Etelä-Saimaan mukaan kunnille annetaan useita vaihtoehtoja siitä, miten alijäämä katetaan. Lehden mukaan vaihtoehtoina ovat ainakin uuden K-sairaalan myyminen ja palveluverkon tarkastelu.