Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) siirtää laboratorio- ja kuvantamispalvelunsa liikkeenluovutuksena Huslabille.

Eksote ja Huslab myös solmivat palvelujen tuottamista koskevan yhteistyösopimuksen. Eksoten laboratorio- ja kuvantamispalvelujen henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä.

Eksote on neuvotellut laboratoriopalvelujen siirtämisestä liikkeenluovutuksena Huslabille tai myynnistä yksityisille yrityksille. Kalkkiviivoilla Eksoten vaihtoehtoina olivat palvelujen siirto Huslabille tai myynti Synlabille heidän tekemänsä sitovan tarjouksen mukaisesti. Samassa yhteydessä tarkasteltiin kuitenkin myös kuvantamispalvelujen kohtaloa.

Synlabin tarjoukseen sisältyi merkittävä rahallinen korvaus siirtyvästä liiketoiminnasta sekä sitoutuminen määräajaksi nykyiseen hintatasoon ja maltilliseen sopimuksessa sovittavaan hintakehitykseen. Vaihtoehtojen vertailussa Huslabin hintataso osoittautui kuitenkin pidemmällä aikavälillä taloudellisesti edullisemmaksi. Sekä laboratorio- että kuvantamispalvelujen hintatasot ovat jo nyt Eksoten oman toiminnan kustannuksia edullisempia. Arvioidun hintakehityksen perusteella etu muodostuu Synlabin tarjousta suuremmaksi.