Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri Eksote harkitsee suun terveydenhuollon osittaista palauttamista toimintaan. Koronaviruspandemian johdosta Eksoten ei-kiireellisiä toimintoja on vähennetty merkittävästi ja korkean tarttuvuusriskin vuoksi suun terveydenhuollon toimenpiteet ovat kaiken ei-kiireellisen toiminnan osalta tällä hetkellä jäissä.

Myös muissa Eksoten toiminnoissa on asiakas- ja potilastyötä vähennetty.

Eksote kävi keskiviikona ensimmäisen yt-neuvottelun lomautustarpeesta, joka koski koko suun terveydenhuollon henkilöstöä, strategisia tukipalveluita enintään 10 henkilötyövuoden verran sekä kuntoutusta enintään 5 henkilötyövuoden verran. Työnantaja on esittänyt alle 90 päivän lomautuksia.

Neuvottelujen alussa henkilöstöjohtaja Merja Hokkanen totesi lomautustarpeen muuttuneen kokouskutsun lähettämisajankohdasta. Tällä hetkellä Eksoten suun terveydenhuollon toimintojen osittaista ylös nostamista harkitaan. Mikäli Eksote aloittaa suun terveydenhuollon osalta toimintojen käynnistämisen, tarkoittaa se joko lomautustarpeesta luopumista tai lomautustarpeen merkittävää vähentymistä. Kuntoutuksen osalta työnantaja luopui lomautusesityksestä. Strategisten tukipalveluiden osalta tilannetta arvioidaan uudelleen seuraavaan neuvotteluun mennessä.

Asian käsittely jatkuu 12. päivä toukokuuta.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.