Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, koska siltä vaaditaan vuodelle 2022 merkittäviä säästötoimia.

Talousarvioon sisällytettyjä menoja tule karsia noin seitsemällä miljoonalla eurolla.

Säästöjä on mahdollista saada ainoastaan sellaisilla toimenpiteillä, joilla on vaikutusta henkilöstön palvelussuhteisiin, Eksote tiedottaa.

Yhteistoimintaneuvottelut alkavat viikolla 45. Neuvotteluihin osallistuvat Eksoten työnantajaedustajien lisäksi henkilöstön edustajat.

– Pohdimme yhdessä, miten saamme säästöjä siten, että niillä olisi mahdollisimman vähän hidastavia vaikutuksia tai haittaa Eksoten asiakkaille, henkilöstölle ja koko toiminnalle, kertoo Eksoten henkilöstö- ja viestintäjohtaja Santtu Niemi sanoo tiedotteessa.

Neuvotteluissa käydään läpi Eksoten suunnittelemia säästötoimenpiteitä ja toiminnallisia muutoksia. Tavoitteena on, että neuvotteluissa löydetään yhteinen näkemys välttämättömistä toimenpiteistä esitetyt säästövaatimukset huomioiden.

Niemi näkee, että parhaassa tapauksessa neuvotteluissa löydetään yhdessä sellaisia uusia säästökeinoja, jotka olisivat talouteen vaikuttavia, mutta eivät vaikuttaisi henkilöstöön.

Eksote saa rahoituksen alueen kunnilta. Kunnat toivovat, että vaadittavat säästöt eivät vaikuta Eksoten tarjoamiin palveluihin niitä heikentävästi.

Eksoten arvion mukaan esitetyt merkittävät säästötoimet, jotka vaikuttaisivat palveluihin mahdollisimman vähän, edellyttäisivät lomautuksia noin 1 100 henkilölle. Mikäli lomautukset kestäisivät esimerkiksi kaksi viikkoa, toisi lomautuskokonaisuus toteutuessaan noin kahden miljoonan euron säästöt.

– Lomautukset voisivat tuottaa Eksotelle suoria säästöjä palkkakustannuksista. Lomautusten aiheuttaman työkuorman kasvun myötä tosiasialliset säästöt voivat kuitenkin jäädä paljon pienemmiksi, Niemi sanoo.

Lomautusten lisäksi säästöjä tullaan etsimään myös toimintojen uudelleenjärjestelyjen kautta. Alustavan arvion mukaan nämä järjestelyt voisivat enimmillään johtaa noin 60 tehtävän irtisanomiseen tai osa-aikaistamiseen.