Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) penää hallitukselta ripeämpiä toimia koronaepidemian torjumisessa. Se esittää päätöksenteon tehostamiseksi uuden valmistelevan yhteistyöelimen eli niin sanotun koronaneuvoston perustamista hallituksen tueksi.

Koronaneuvoston tehtävänä olisi kerätä reaaliaikaista tilannetietoa ja ehdottaa nopeasti ketteriä ja kohdennettuja toimenpiteitä epidemian hallitsemiseksi. Tavoitteena olisi minimoida inhimilliset ja taloudelliset menetykset. Koronaneuvoston jäsenet edustaisivat ministeriöitä ja viranomaisia sekä tiedemaailmaa, elinkeinoelämää ja palkansaajia.

EK on listannut joukon toimia epidemian taltuttamiseksi. Sen mielestä maahantulon edellytyksenä tulisi harkita sitä, että riskimaista saapuvilta matkustajilta vaadittaisiin tuore negatiivinen koronatestitulos. Jotta oma testauskapasiteetti ei kuormitu, testausta pitäisi saada tehtyä myös matkustajien lähtömaissa. Lisäksi testauskapasiteetti Suomessa tulisi nostaa 20 000 testiin päivässä.

Keskon pääjohtajan ja EK:n hallituksen varapuheenjohtajan Mikko Helanderin mukaan kiihtyvän epidemiatilanteen takia nyt on päätösten ja tekojen aika.

– Toista aaltoa pitää torjua laajalla ja tehokkaalla keinovalikoimalla ja keinot pitää saada käyttöön heti. On tärkeää, että kaikki opit ja kokemukset niin kotimaasta kuin ulkomailta pystytään hyödyntämään laajasti, Helander sanoo.

EK:n mukaan taudin mahdollisessa toisessa aallossa olisi tärkeää huolehtia, että yhteiskunta toimii mahdollisimman normaalisti. OP Ryhmän pääjohtaja ja EK:n hallituksen jäsen Timo Ritakallio ei pidä esimerkiksi yleistä etätyösuositusta toimivimpana tapana ehkäistä viruksen leviämistä.

– Työnantajilla on erittäin suuri intressi pitää työntekijät terveinä ja varmistaa työskentelyn turvallisuus. Työpaikoilla on kriisin aikana panostettu paljon käytäntöihin, joilla lähi- ja etätyötä voidaan yhdistää turvallisesti ja tehokkaasti ja niin, että otetaan huomioon yrityksen työtehtävät ja toimiala, Ritakallio sanoo.

EK suosittaa jäljittämisen tehostamista keräämällä tiedot maanlaajuiseen tietokantaan. Lisäksi koronasovellus pitäisi saada nopeasti ja laajasti väestön käyttöön. EK:n mielestä viranomaisten tule antaa vahva maskisuositus muun muassa julkiseen liikenteeseen ja panostaa suurten yleisötapahtumien riskinhallintaan.