Osteoporoosia sairastavat kokevat jäävänsä usein oman onnensa nojaan, ilmenee Luustoliiton tekemästä potilaskyselystä.

Noin 400 000 ihmisen arvellaan sairastavan osteoporoosia Suomessa. Sairaus aiheuttaa liki 40 000 murtumaa vuosittain. Tavallisesti vasta murtuma on sairauden ensimmäinen merkki.

Potilaskyselyn tulosten mukaan osteoporoosia sairastavat eivät kuitenkaan yleensä saa tarvitsemaansa tietoa sairaudesta tai ohjausta sen hoitoon.

– Osteoporoosi on pitkäaikaissairaus, jonka hoidon lähtökohtana on tukea potilasta ymmärtämään oma sairautensa ja auttaa häntä elintapamuutoksissa. Riittävä kalsiumin, proteiinin ja D-vitamiinin saanti sekä monipuolinen liikunta ja kaatumisen ehkäisy ovat osteoporoosin perushoidon kulmakiviä, toiminnanjohtaja Ansa Holm Luustoliitosta kertoo tiedotteessa.

Luustoliiton kyselyyn vastanneista liki 70 prosenttia ei ollut saanut ravitsemusohjausta.

Kaksi kolmesta ei ollut saanut tietoa liikunnan merkityksestä tai siitä, millainen liikunta soveltuu osteoporoosia sairastavalle. Neljä viidestä ei ollut saanut ohjausta kaatumisen ehkäisemiseksi eikä kodin turvallisuuden kartoittamiseksi.

– Vain joka kymmenes potilas oli ohjattu kuntoutukseen ja hoitosuunnitelma oli tehty vain joka toiselle potilaalle.

Tutkimukseen osallistuneita osteoporoosia sairastavia pyydettiin arvioimaan saamaansa hoitoa ja sen osa-alueita kouluarvosanoin. Tulokset näyttävät, että parannettavaa löytyy.

– Lääkärin osaaminen ja asenne saivat arvosanoista parhaat, mutta niidenkin keskiarvo oli alle 7. Vastaajat antoivat ohjauksen arvosanaksi vain 5,9. Ei siis tullut huipputodistusta.

Lisäksi näyttää siltä, että osteoporoosin hoito on epätasa-arvoista. Osalle vastaajista hoito on ollut erinomaista, monilla puolestaan huonoa.

Suomalaisten ikääntyessä osteoporoosi lisääntyy ja osteoporoottisten murtumien määrä kasvaa.

– Kun löydämme sairastuneet ajoissa ja tuemme potilasta hoitamaan itseään, säästämme hoitokustannuksissa ja vähennämme inhimillistä kärsimystä. Samalla turvaamme monille ikääntyneille nykyistä toimintakykyisemmän vanhuuden, mahdollisimman pitkään omassa kodissa.

Luustoliitosta muistutetaan, että suuri osa osteoporoottisista murtumista olisi estettävissä, mikäli sairaus löydettäisiin ajoissa, ruokavalioon tehtäisiin muutoksia, turvattaisiin riittävä D-vitamiinin saanti, rohkaistaisiin liikkumaan potilaalle soveltuvalla tavalla ja estettäisiin kaatumisia.

Luustoliiton kyselyyn vastasi 797 osteoporoosia sairastavaa henkilöä.