Työsuojelurahasto on rahoittanut kahta tutkimusta luonnossa oleskelun vaikutuksista työhyvinvointiin. Toisessa saatiin lupaavia tuloksia luonnossa ulkoilusta ja toisessa tutkittiin ensimmäistä kertaa Suomessa, mitä hyötyä virtuaalisista luontoympäristöistä voi olla työkuormituksesta palautumisessa.

Myös virtuaalisesta luontovierailusta saatiin lupaavia tuloksia.

Siihen liittyvään kokeelliseen tutkimukseen osallistui 39 tietotyöntekijää, jotka kävivät iltapäivisin yhteensä yhdeksän kertaa virtuaaliluontohuoneessa.

Heille arvottiin taukotyyppi neljästä vaihtoehdosta: metsä- tai vesivideo äänimaisemineen, pelkkä äänimaisema sekä kontrollitilanteena istuminen hiljaisessa huoneessa. Kokeen aluksi henkilöt jatkoivat työskentelyään 15 minuuttia, ja sen jälkeen he pitivät 15 minuutin tauon.

Tutkittavilta mitattiin sydämen sykevälivaihtelua useilla parametreilla. Lisäksi he vastasivat ennen koetta ja sen jälkeen kysymyksiin psykologisista tunnetiloista.

– Tulosten perusteella taukojen hyödyt ovat selvät ja virtuaaliluonnon avulla voidaan tehostaa stressistä palautumista työpäivän aikana, tutkimushanketta johtanut Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen sanoo.

Kaikki taukotyypit vähensivät ärtyisyyttä, negatiivisia tunteita ja stressiä.

Virtuaaliluontotutkimuksessa Tyrväisen yhteistyökumppanina oli professori, aivotutkija Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta. Virtuaaliluontoympäristöt toteutti palkittu dokumentaristi, luontokuvaaja Petteri Saario DocArt Oy:stä.

– Palauttavia hetkiä tarvittaisiin myös työpäivän aikana, mutta yhä harvemmalla on mahdollisuus edes elpymistä edistäviin ikkunanäkymiin, Tyrväinen sanoo.

Virtuaaliluontohuone olisi hänen mukaansa suhteellisen edullinen ja tehokas tapa edistää työstä palautumista, jos työpaikalta löytyy rauhaisa tila, jonne sellaisen voi luoda.

Entä millainen taukotila olisi paras?

Tutkimuksessa kaikki taukotyypit palauttivat stressistä ja vähensivät ärtyisyyttä ja negatiivisia tunteita. Fysiologisten mittausten perusteella metsävideon aikana stressitaso oli alhaisempi kuin muissa vaihtoehdoissa.

Psykologisten mittausten perusteella metsä- ja vesivideon katselu elvytti paremmin kuin hiljaisuus.

Lähes päivittäin ulkoilevat kokivat työssään muita enemmän työn imua.

Jyväskylän yliopiston psykologian laitos tutki omassa hankkeessaan omaehtoisen luonnossa ulkoilun ja luontolähtöisen ryhmämuotoisen Luonnosta virtaa -intervention yhteyksiä työhyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen.

Tutkimus perustuu 835 suomalaisen työntekijän ja 13 työterveysammattilaisen kysely-, interventio- ja haastatteluaineistoihin.

Yliopistotutkija Katriina Hyvönen kertoo, että kartoittavan kyselyn mukaan ne työntekijät, joilla luonnossa ulkoilu oli keskeinen osa elämäntapaa, raportoivat enemmän työn imua.

– Nämä työntekijät ulkoilivat läpi vuoden, useammin, ja heidän työnsäkin sisälsi usein jonkin verran ulkoilua. Lähes päivittäin ulkoilevat kokivat työssään enemmän tarmokkuutta ja omistautumista kuin muut. He kokivat työhyvinvointinsa kaiken kaikkiaan paremmaksi, Hyvönen kertoo.

Luonnosta virtaa -interventiossa luonnossa ulkoilun soveltuvuutta ja käytettävyyttä kokeiltiin työterveyspalveluissa. Interventioon osallistui 121 työntekijää kunta-alan ja yksityisen sektorin organisaatioista. Työntekijät ulkoilivat ryhmissä ohjatusti, etäohjatusti itsenäisesti tai kuuluivat kontrolliryhmään.

Ohjatuissa ryhmissä luonnossa ulkoilulla oli välittömiä myönteisiä vaikutuksia tunnetiloihin ja psykologiseen irrottautumiseen työstä.

– Psykologinen irrottautuminen on keskeinen osa työstä palautumisessa. Etäohjatuissa ryhmissä tunnetilat muuttuivat myönteisemmiksi, Hyvönen toteaa.

Pidemmällä aikavälillä yksi työuupumuksen osa-alue eli kyynisyys väheni interventioryhmissä.

Luontoryhmissä henkilöt tulivat tietoisemmiksi luonnon hyvinvointivaikutuksista. Intervention avulla luonnossa ulkoiluun liittyvät häiritsevät kokemukset vähenivät tai poistuivat.

–Luonnosta voi lumoutua, mikä irrottaa työn tehokkuusvaatimuksista, Hyvönen sanoo.

Tutkimuksen mukaan Luonnosta virtaa -interventiota voisi kehittää edelleen työterveyden tarpeisiin.

Intervention etuja näyttäisivät olevan lähiohjaus, ryhmän tuki, sitoutuminen ja harjoitteiden avulla luonnon kokonaisvaltainen kokeminen. Luontointerventioiden käytön esteenä ovat työterveysammattilaisten oma kynnys ja käytännön haasteet niiden toteuttamisessa.

Lue lisää stressistä:

Uutta tietoa astman ja allergioiden kehittymisestä: Äidin stressi vaikuttaa lapsen kortisolituotantoon – Kortisolilla taas säädellään immuunipuolustusjärjestelmää (MU 23.8.2019)

EFSD-apuraha suomalaiselle diabetes-tutkimukselle – Tutkii stressin vaikutusta veren sokeritason vaihteluun (MU 19.12.2018)

Stressi jättää aivoihin pysyvän molekyylijäljen (MU 16.4.2018)