Lääkäreiden paperin käyttö on vähentynyt merkittävästi, mutta edelleen reilu kolmannes perusterveydenhuollon lääkäreistä käytti viime vuonna vielä paperia päivittäin tai viikoittain potilaita koskevaan tiedonvaihtoon.

Asia selvisi THL:n tutkimuksessa.

Paperin runsas käyttö kielii siitä, että lääkärit ovat tyytymättömiä tarvittavien potilastietojen saatavuuteen sähköisesti. Tietojen saaminen toisesta organisaatiosta voi viedä liikaa aikaa. Tämän vuoksi potilaille saatetaan tehdä jopa päällekkäisiä tutkimuksia.

– Lääkärit käyttävät paperia, jos tietojen saanti sähköisesti on vaivalloista. Paperin käytön vähentäminen edellyttää muun muassa sitä, että tietojärjestelmissä olevien tietojen haku saadaan sujuvammaksi, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Hannele Hyppönen.

Potilastietojen pitäisi olla myös nykyistä kattavampia ja ajan tasalla, ja erikoisalojen tiedontarpeet tulisi huomioida nykyistä paremmin sähköisiä järjestelmiä kehitettäessä.

Sähköiset potilastietojärjestelmät ovat Suomessa kattavasti käytössä etenkin julkisessa terveydenhuollossa. Erillisiä järjestelmiä on kuitenkin paljon. Ongelmana on ollut saada eri järjestelmät sopimaan yhteen.