Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) katsoi tulevaisuuteen, kun se päätti Terveystalon ja Attendon välisen yrityskaupan kohtalosta. Virasto nimittäin perusti päätöksensä osittain mahdollisiin valinnanvapausmarkkinoihin.

KKV otti lisäaikaa yrityskaupan käsittelyyn nimenomaan sote-uudistuksen ja siihen liittyvien epävarmuuksien vuoksi. Sote-uudistus tulee toteutuessaan muuttamaan merkittävästi sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinaa, minkä vuoksi oli välttämätöntä arvioida kaupan vaikutuksia myös valinnanvapauden aikakaudella.

KKV kertoo, että sen selvitykset eivät osoita yrityskaupan johtavan kilpailun olennaiseen estymiseen valinnanvapausmarkkinoilla.

Virastosta arveltiin alun perin, että kauppa olisi saattanut haitata kilpailua terveyspalvelujen markkinoilla. Siksi se heinäkuussa kertoi tekevänsä lisäselvityksiä asiasta.

Nyt KKV katsoi, että nykyisessä markkinatilanteessakaan Terveystalon ja Attendon välinen kauppa ei estä tehokasta kilpailua.

Vaikka molemmat toimivat terveyspalvelujen markkinoilla, ne tuottavat erilaisia palveluja erilaisille asiakasryhmille. Terveystalo on keskittynyt tuottamaan työterveyspalveluja yritysasiakkaille laajan toimipisteverkostonsa avulla ja erikoissairaanhoidon palveluja julkiselle sektorille, Attendo puolestaan on erikoistunut perusterveydenhuollon palvelujen tuottamiseen julkiselle sektorille.

Päällekkäistä toimintaa kaupan osapuolilla on KKV:n mukaan ollut lähinnä julkisen sektorin terveyspalveluiden ulkoistuksissa, mutta niissäkin osapuolten välinen kilpailupaine on ollut vähäistä. Siksi yrityskauppa ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua julkisen sektorin terveyspalveluiden ulkoistuksissakaan.