Eduskunta hyväksyi täysistunnossaan esityksen hoitohenkilökunnan rokotevelvoitteesta.

Kyse on tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Muutoksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon työnantaja joutuu huolehtimaan siitä, että henkilöstö ei aiheuta potilaille ja asiakkaille covid-19-tartuntariskiä.

Työnantaja voi edellyttää rokotusta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalta, joka on lähikontaktissa riskiryhmään kuuluvien kanssa.

Vaihtoehtoisesti työntekijä voi esittää enintään kuusi kuukautta vanhan todistuksen sairastetusta koronataudista.

Henkilö, joka ei lääketieteellisistä syistä voi ottaa koronarokotetta, voi esittää työnantajalle enintään 72 tuntia vanhan negatiivisen testituloksen.

Tartuntatautilaki määrittelee jo nyt, mitä rokotteita sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijältä edellytetään. Väliaikaisen sääntelyn avulla täsmennetään, että velvoite koskee myös covid-19-tautia.

Eduskunnan tiedotteen mukaan tavoitteena on suojella asiakkaiden, potilaiden ja henkilökunnan terveyttä sekä terveydenhoitojärjestelmän kantokykyä.

Lakiesityksen hylkäämistä koskeva esitys hävisi äänin 107–32.

Lain ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 31.12.2022 saakka. Sääntelyyn ehdotetaan kuukauden siirtymäaikaa.