Docrates haalii varhaisen vaiheen lääketutkimuksia

Yksityinen Syöpäsairaala Docrates jatkaa aktiivista rekrytointiaan. Hyks Syöpäkeskuksen entinen osastonylilääkäri, LT Katriina Peltola aloitti siellä työt marraskuun alussa.

Kliinisten lääketutkimusten ylilääkärinä Peltolan tehtävänä on tuoda Docratekseen alkuvaiheen kliinisiä lääketutkimuksia.

Tänä syksynä Docrateksessa aloitti myös Terhokodin pitkäaikainen ex-johtaja Juha Hänninen. Hän perustaa sinne uuden oire- ja tukihoidon yksikön.

Docrateksessa on tähän mennessä tehty vain muutama varhaisen vaiheen lääketutkimus.

– Jos saisimme kolmekin uutta varhaisvaiheen tutkimusta ensimmäisen vuoden sisällä, se olisi jo hyvä määrä, Peltola arvioi.

Hän sanoo saaneensa tehtävässään varsin vapaat kädet.

– Tarkoituksena on vahvistaa tutkimusyksikköä ja saada Suomeen enemmän alkuvaiheen lääketutkimuksia.

Peltolan mukaan yksityinen ja julkinen sektori eivät kilpaile keskenään lääketutkimuksista.

– Pikemminkin pitäisi saada toimivia yksiköitä ja kansallisen syöpäkeskuksen kautta rakentaa kansallista verkostoa, että voitaisiin ottaa vastaan sellaisia tutkimuksia, joissa Suomikin pärjäisi.

Tällä Peltola tarkoittaa sitä, että Suomen kokoisessa pienessä maassa on vaikeampaa kilpailla isojen keskusten kanssa faasi 3:n tutkimuksissa.

– Pääpainon näkisin meillä tällaisissa vaikeammin toteuttavissa, pienissä alkuvaiheen lääketutkimuksissa.

Tällä hetkellä Docrateksen potilaista noin 11 prosenttia on ruotsalaisia, jotka ovat tulleet hoitoon valinnanvapauden turvin.

– Ehkä tällaisen pohjoismaisen liikkuvuudenkin kautta löydettäisiin paremmin potilaita tutkimuksiin, Peltola sanoo.

Docrateksen tavoite on luonnollisesti nostaa tutkimuksilla myös omaa profiiliaan asiakkaiden keskuudessa. Kliinisten tutkimusten myötä sairaala voisi tarjota potilaille sellaisiakin lääkkeitä, joilla ei ole myyntilupaa.

Ennen Docratesta Peltola työskenteli Hyksin Syöpäkeskuksessa 11 vuotta. Siirtyminen julkiselta sektorilta yksityiselle oli iso päätös.

– Isolla haikeudella mietin vanhaa työpaikkaa. Siellä tehtiin töitä pieteetillä ja antaumuksella potilaiden hyväksi, kelloa katsomatta. Erityisesti tutkimushoitajat olivat erittäin omistautuneita työlleen.

Peltola uskoo, että pienemmän yksikön päätöksenteossa on ketteryyttä.

– Isossa organisaatiossa on aina oma kankeutensa. Uudessa työssä on toivottavasti mahdollisuuksia vaikuttaa nopeammin.