Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) aloittaa uutta digitaaliseen terveyteen liittyvää tutkimustoimintaa Kuopiossa. Tavoitteena on luoda terveysdatan hyödyntämiseen perustuvaa huippututkimusta, synnyttää uusia digitaalisen terveyden innovaatioita ja luoda terveysteknologian liiketoimintaa. Tutkimus on osa Kuopion kasvavaa hyvinvoinnin ja terveysteknologian ekosysteemiä.

Ensimmäisenä uutena digitaalisen terveyden yhteistyöhankkeena Kuopiossa aloitti joulukuussa 2019 DigiTerveSavo 1 –hanke, jolle Pohjois-Savon liitto myönsi 761 000 euron rahoituksen. Hankkeessa kehitetään konsepti varhaista sairauden tunnistamista ja hoitopolun valintaa tukeville datalähtöisille työkaluille.

Kuopiossa alueen korkeakoulut, elinkeinoelämän vahva rooli sekä kaupungin aktiivinen osallisuus ovat luoneet ekosysteemin, jota VTT vahvistaa erityisesti data-analytiikan ja digitaalisten ratkaisujen osaamisella. VTT pyrkii parantamaan alueen terveysteknologiayritysten liiketoimintaedellytyksiä ja ohjaamaan alan osaamista yhä voimakkaammin tutkimuksesta kohti tuotekehitystä.

Terveydenhuollon kasvavat kustannuspaineet luovat tarpeen uusille teknologiaa hyödyntäville ratkaisuille, kuten ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, sairauksien varhaiseen tunnistamiseen sekä parhaan hyödyn tuottavan hoitopolun valintaan. Muun muassa näihin keskitytään Kuopiossa.

– Suomen ainutlaatuinen, kansallisiin rekistereihin koottu terveystieto mahdollistaa dataan perustuvien ratkaisujen kehittämisen kansanterveydellisten ja globaalien haasteiden ratkaisemiseksi. Tiedon hyödyntäminen terveydenhuollon päätöksenteossa vaatii kuitenkin määrätietoista työtä uudenlaisten digitaalisten työkalujen kehittämiseksi. Tähän VTT panostaa jatkossa voimakkaasti, kertoo VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara VTT:n tiedotteessa.

– Esimerkiksi aivosairauksien, kuten etenevän muistisairauden ja masennuksen varhaiseen tunnistamiseen ja hoitopolkujen tehostamiseen on akuutti tarve, johon tulevina vuosina pystytään entistä paremmin vastaamaan laajaa terveysdataa yhdistävien työkalujen avulla, kertoo tutkimusprofessori Markus Forsberg VTT:n Kuopion toimipisteestä.