Husissa on saatu erittäin hyviä kokemuksia Terveyskylän Lihavuusleikkaus-digihoitopolusta. Digihoitopolku on noin vuoden mittainen ohjelma, joka ohjaa potilasta leikkaukseen valmistautumisessa ja tukee leikkauksen jälkeen. Palvelu on integroitu osaksi lihavuusleikkauspotilaan perinteistä hoitopolkua Husissa.

Kun potilaat löytävät olennaiset tiedot digihoitopolulta, säästyy sekä potilaan että lääkärin aikaa.

Yli 85 prosenttia leikatuista potilaista on ottanut digipalvelun käyttöönsä.

– Lihavuusleikkauspolulla potilas voi viestitellä hoivan henkilökunnan kanssa. Lisäksi hän saa tietoa kuntoutumisesta ja harjoittelee elämäntapamuutoksia. Yhteydenotot leikkaukseen liittyen ovat vähentyneet 30 prosenttia ja päivystyskäynnit yli 50 prosenttia sadan potilaan otoksesta, kertoo tiedotteessa lihavuuskirurgi Anne Juuti Husin Vatsakeskuksesta.

– Tämä on merkittävä tulos, joka osoittaa digitalisaation parantavan sekä hoidon laatua että tuottavuutta. Laadun kohenemisesta kertovat päivystyskäyntien ja ylimääräisten yhteydenottojen väheneminen, tuottavuuden noususta taas perinteisten käyntien korvautuminen digihoitopolulla, toteaa Hus Vatsakeskuksen toimialajohtaja Esko Kemppainen.

Terveyskylän digihoitopolku on palvelu, joka voidaan avata eri sairaaloissa ja jonka kautta potilaat saavat sairauteensa liittyvää tietoa ja tukea sekä voivat pitää yhteyttä hoitavaan yksikköön.

Digihoitopolut sisältävät esimerkiksi potilasohjeita, kuvia ja videoita, erilaisia tehtäviä ja kyselyjä sekä mahdollisuuden seurata omia terveysmittaustuloksia. Palvelu täydentää perinteistä sairaanhoitoa ja vastaanottokäyntejä.

Lihavuusleikkauspolku sisältää tietoa leikkauksesta ja leikkaukseen valmistautumisesta, kirjallisia ohjeita sekä itsenäisiä ja toiminnallisia harjoituksia, jotka etenevät potilaan hoitopolun mukaisesti. Harjoitusten teemoina ovat muun muassa ravitsemus, liikunta, mielentaidot sekä elämäntapamuutokset. Polku muistuttaa potilasta seurannoista ja vitamiinilisien käytöstä. Potilas voi lähettää ohjelman kautta viestejä lihavuusleikkausvalmentajille, jotka työskentelevät hoitavassa yksikössä.

Terveyskylä on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille.

Terveyskylän avoimella puolella on 32 sairaus- tai potilasryhmäkohtaista taloa. Vuonna 2019 Terveyskylässä ja Mielenterveystalossa on vieraillut yli 5,6 miljoonaa ihmistä, ja käyntejä oli 10 miljoonaa. Vuoden 2020 alussa Omapolku-tilille on kirjautunut jo yli 47 000 asiakasta ja lähes 2000 ammattilaista.

TerveyskyläPRO taas on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu palveluportaali. Se vahvistaa ammattilaisten e-osaamista ja rohkaisee hyödyntämään uusia toimintatapoja. Palvelussa on kliinisen työn oppaita, virtuaalikeskuksia, ohjepankki sekä asiantuntijahaku.

Terveyskylää rakennettiin osana Virtuaalisairaala 2.0 -kehittämishanketta. Se oli Husin koordinoima ja Suomen kaikkien yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteinen projektikokonaisuus, johon on saatu rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöltä. Kehitystyö jatkuu yliopistosairaanhoitopiireissä.

Palvelu on ollut uraauurtava ja kiinnostusta herättävä, ja se on kerännyt tunnustuksia ja palkintoja.