Minna Ervast

Kehittämispäällikkö, Terveyskylä PRO:n Virtuaalisairaala 2.0 -hanke, projektisuunnittelija, Tyks. Terveyskylä.fi:n yhteyteen avattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten palveluportaali TerveyskyläPRO on kasvamassa uudenlaiseksi digitaaliseksi apuvälineeksi työhön.

Antti Eskelinen

Tutkimusjohtaja, osastonylilääkäri, Tekonivelsairaala Coxa. Coxa sai alkuvuodesta valmiiksi tiettävästi maailman ensimmäisen sairaalan omaan dataan perustuvan ja potilastietojärjestelmään integroidun tekoälytyökalun tekonivelkirurgiaa suunnittelevan ortopedin tueksi.

Samuel Fanta

Yleislääketieteen erikoislääkäri, neurologiaan erikoistuva lääkäri. Kuluva vuosi on ollut lääkkeiden saatavuushäiriöiden ennätysvuosi. Fanta kehitti harrastuksenaan lääkkeiden saatavuusongelmia kartoittavan hakukoneen, joka perustuu Fimean julkisiin materiaaleíhin. Fimea lupaa oman vastaavan hakukoneensa lääkärien käyttöön vasta vuodenvaihteen jälkeen.

Väinö Forss

Neljännen vuoden lääketieteen opiskelija, Tampereen yliopisto. Vuoden kandi-innovaatiokilpailun voittaja. Kehitti mobiilisovelluksen, jonka avulla voidaan vapauttaa lääkärin työaikaa. Sen avulla esimerkiksi päivystävä lääkäri voi organisoida työtään nykyistä paremmin.

Guido Giunti

Lääketieteen tohtori, tutkija, Oulun yliopiston informaatioteknologian laitos. Giunti käsittelee syksyllä valmistuneessa väitöskirjassaan sovelluksia, jotka välittävät väärää tietoa terveydestä. Niitä on maailmalla tarjolla valtaisa määrä. Väitöskirja paljasti myös, että lääkäreitä on vain vähän mukana kehittämässä uutta terveysteknologiaa.

Minna Hendolin

Terveysteemasta vastaava johtaja, Business Finland. Hendolin toimii siltana teknologia-alan, terveysalan ja poliittisten päättäjien välillä sekä kehityksen edistäjänä puhuen innokkaasti terveydenhuollon digitalisoinnin puolesta. Johtaa hanketta, jolla siivitetään suomalaista innovaatiotoimintaa ja huippututkimusta sekä luodaan uutta liiketoimintaa yksilöllistettyjen terveysalustojen ympärille.

Pia Maria Jonsson

Johtava asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL:n käynnistämien seitsemän hoidon laaturekisteripilotin avulla etsitään mallia Suomeen pitkään kaivatuille kansallisille laaturekistereille. Jonsson on aktiivisesti ollut mukana tässä ponnistuksessa, joka vie Suomea kohti hoidon vaikuttavuuden mittaamista.

Kaisla Lahdensuo

Psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteellinen johtaja, Mehiläinen. Rakensi tiiminsä kanssa digitaalisen laatumittariston, jonka avulla lääkärit voivat verrata työtään erikoisalansa kollegoiden toimintaan ja seurata siten hoidon vaikuttavuutta. Laatumittaristo arvioi muun muassa lääkäreiden reseptejä, ja tapaa, jolla he kirjaavat ylös asiakkaiden elämäntapatietoja.

Rahul Raj

Kokeellisen neurokirurgian dosentti, Helsingin yliopisto ja neurokirurgian klinikka, Hus. Raj kehittää ryhmänsä kanssa Husille tekoälyalgoritmia, joka ennustaa vakavien aivovammapotilaiden toipumista. Ensimmäistä kertaa tieto standardoidaan niin, että sitä voi hyödyntää periaatteessa kuka tahansa aivovammapotilaita hoitava lääkäri. Algoritmi on jaossa ilmaiseksi.

Erik Seesjärvi

Neuropsykologi, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto. Husin lastenpsykiatrian osastolla tutkitaan mahdollisuutta käyttää virtuaalitodellisuutta neuropsykologisen tutkimuksen välineenä. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen lapsilla ja nuorilla tehty tutkimus, jossa VR-teknologian tuottamia uudentyyppisiä tehtävämahdollisuuksia hyödyntäen tutkitaan toiminnan ohjausta. Seesjärvi tekee neuropsykologian väitöskirjaa siitä, onko virtuaalitodellisuudesta apua lasten toiminnallisten häiriöiden parantamisessa.

Katso alta kaikki tämän vuoden 100 vaikuttajaa ja viime vuonna palkitut digistit.