Diabetesta sairastavien määrä sekä osuus väestöstä on kasvanut pääkaupunkiseudulla 4,2 prosentista 5,9 prosenttiin ajanjaksona 2006–2014, selviää THL:n rekisteritutkimuksesta.

Tyypin 2 diabetes yleistyi etenkin yli 65-vuotiaiden joukossa. Joka viides ikääntynyt pääkaupunkiseudun asukas sairasti diabetesta vuonna 2014. Samalla kasvoivat tyypin 2 diabetekseen sairastuneiden yli 65-vuotiaiden lisäkustannukset.

Lisäkustannuksilla tarkoitetaan diabetesta sairastavien ja sairastamattomien henkilöä kohden laskettua hoitokustannusten erotusta.

- Ensimmäisinä sairastamisvuosina suurin osuus lisäkustannuksista muodostui erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta ja myöhempinä vuosina perusterveydenhuollon avohoidosta, sanoo tutkija Taru Haula tiedotteessa.

Vaikka diabetesta sairastavien hoidon kokonaiskustannukset ovat nousseet, niin henkilöä kohden lasketut kokonaiskustannukset ja diabeteksesta aiheutuneet lisäkustannukset ovat pienentyneet.

- Hoidon kustannusrakenne on muuttunut niin, että vuodeosastohoidon osuus on pienentynyt ja avohoidon osuus kasvanut. Nuoremmilla lisäkustannusten euromääräinen lasku on ollut suurempi erikoissairaanhoidossa ja ikääntyneillä perusterveydenhuollossa, Haula toteaa.

Diagnostiikan kehityksen myötä diabetes ja mahdolliset lisäsairaudet voidaan tunnistaa aikaisemmin. Tällöin sairauksien hoitoon ja niiden kustannuskehitykseen voidaan vaikuttaa jo varhaisemmassa vaiheessa

Tutkimuksessa selvitettiin diabeteksen potilasmääriä, kustannuksia ja lisäkustannuksia Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Vuonna 2014 diabeetikkoja oli noin 67 000, joista tyypin 1 diabeetikkoja oli noin 12 prosenttia.