Helsingin yliopiston ja Husin Lastenklinikan tutkijat julkaisivat JAMA Pediatrics -tiedelehdessä tutkimuksen, jonka mukaan suositusten mukaisen 10 µg päivittäisen D-vitamiiniannoksen ylittäminen pikkulapsilla ei paranna heidän luustonsa terveyttä eikä suojaa heitä infektioilta.

D-vitamiinisuositusta ei siis ole aihetta muuttaa.

Tutkimukseen osallistui vuosina 2013–2016 yhteensä 975 terveenä ja täysiaikaisena Kätilöopiston sairaalassa syntynyttä lasta.

Lapset satunnaistettiin sokkoutetusti saamaan D3-vitamiinilisää joko nykysuositusten mukaisella vuorokausiannoksella (10 µg) tai kolminkertaisella annoksella (30 µg) kahden viikon ikäisestä kaksivuotiaaksi saakka.

Lasten luun tiheys mitattiin kahden vuoden iässä. Tutkimukseen osallistuneet perheet pitivät lisäksi kirjaa lapsen sairastamista infektioista.

Tutkimuksen alkaessa 96 prosentilla vastasyntyneistä elimistön D-vitamiinitilannetta kuvaava seerumin 25-hydroksi-D-vitamiinipitoisuus oli riittävä.

Kahden vuoden iässä 10 µg D-vitamiiniannosta saaneista lapsista 99 prosenttia ja 30 µg annosta saaneista 100 prosenttia saavutti riittävän D-vitamiinitason.

D-vitamiinin yliannostukseen liittyvää hyperkalsemiaa tai mahdollisesti myrkyllisiä pitoisuuksia ei esiintynyt kenelläkään tutkittavista.