Leikkauksiin liittyvä veritulppariski on puolitoistakertainen koronavirusinfektiota sairastavilla ja lähes kaksinkertainen infektion jo sairastaneilla verrattuna muihin leikkauspotilaisiin, osoittaa tuore tutkimus.

Tutkimuksessa veritulpan saaneilla potilailla 30 päivän kuolleisuus oli viisinkertainen verrattuna leikkauspotilaisiin, jotka eivät saaneet veritulppia.

Tutkimukseen osallistui 128 013 leikkauspotilasta 115 maasta osana Birminghamin yliopiston vetämää yli 15 000 kirurgin yhteistä GlobalSurg-COVIDSurg-tutkimusta.

Potilailla, jotka eivät olleet sairastaneet koronavirusinfektiota, veritulpan riski 30 päivän seuranta-aikana leikkauksen jälkeen oli 0,5 %. Covid-19-infektioon korkeintaan viikkoa ennen, mutta enintään kuukausi leikkauksen jälkeen sairastuneista 2,2 % sai veritulpan. 1–6 viikkoa ennen leikkausta sairastaneista potilaista 1,5 % ja yli 6 viikkoa ennen leikkausta sairastaneista 1 % sai veritulpan.

Kun sekoittavat tekijät, kuten ikä ja muut sairaudet vakioitiin, oli covid-19-infektioon 7 päivää ennen tai leikkauksen jälkeisessä seurannassa sairastuneiden veritulppariski 50 % korkeampi ja 1–6 viikkoa ennen leikkausta sairastaneiden riski 90 % korkeampi kuin niiden, jotka eivät sairastaneet covid-19-infektiota. Myös yli 6 viikkoa ennen leikkausta sairastaneiden potilaiden veritulppariski oli 70 % korkeampi kuin ei-sairastaneiden, mutta tämä ero ei ollut tilastollisesti merkittävä.

Vakioidussa analyysissa veritulppiin liittyi yli viisinkertainen kuolleisuus 30 päivän seurannassa leikkauksen jälkeen. Kaikista koronavirusinfektion sairastaneista potilaista ilman veritulppaa menehtyi 7,4 %. Niistä, jotka sairastivat sekä koronavirusinfektion että veritulpan, yli 40 % menehtyi 30 päivän aikana.

Tutkimuksessa oli kuitenkin yksi tärkeä heikkous: tietojen keruuhetkellä maailmalla ei ollut vielä riittävästi tietoa tukoksia estävän lääkityksen tärkeydestä koronavirusinfektiota sairastavilla potilailla eikä verenohennuslääkkeitä covid-19-infektioon sairastuneilla käytetty kaikkialla systemaattisesti. Tämän vuoksi tutkijat toteavat, että covid-19-infektioon liittyvien tukosten estosta kirurgisilla potilailla tarvitaan lisätutkimuksia.

“Esimerkiksi tekonivel- ja syöpäleikkausten jälkeen potilaille annetaan rutiininomaisesti tukoksia estävää lääkitystä, ja olemme tottuneet kiinnittämään leikkauspotilaiden tukosoireisiin erityistä huomiota. Tutkimuksen perusteella meidän kannattaisi herkästi harkita tukoksia estävää verenohennuslääkitystä kaikilla koronavirusinfektion sairastaneilla matalan vuotoriskin potilailla leikkauksen jälkeen”, sanoo tiedotteessa tutkimuksen Suomen maajohtaja, professori Joonas Kauppila Oulun yliopistosta ja Oulun yliopistollisesta sairaalasta

”Korkean tukosriskin leikkausten osalta tavallista isompi annos verenohennuslääkettä voi myös olla perusteltu, etenkin jos covid-19-infektio on aivan hiljattain sairastettu. Tarvitaan kuitenkin tarkempia tutkimuksia siitä, mikä on kirurgisten potilaiden koronavirukseen liittyvien tukosten estohoidossa riittävä lääkitys, sekä siitä, ketkä näistä potilaista hyötyvät verenohennuslääkkeistä eniten”, Kauppila jatkaa.

Tutkimus on julkaistu Anaesthesia-tiedelehdessä.