IT-palveluyhtiö CGI on luonut ohjelmistorobotiikkaa hyödyntävän ratkaisun, joka helpottaa koronarokotetietojen syöttämistä ja siirtää ne automaattisesti suoraan potilastietojärjestelmään. Yhtiön mukaan Rokobotti voi jopa puolittaa rokotustapahtuman vaatiman ajan. Tällä hetkellä monin paikoin rokotuksessa tarvitaan kahta ammattilaista, joista toinen rokottaa ja toinen vastaa kirjauksista.

Rokotetietojen kirjaamisessa aikaa vie enemmän tietojen kirjaaminen kuin itse rokotustoimenpide, sillä syötettävien tietojen määrä on suuri. Manuaalisten kirjausten määrän takia myös kirjausten laatu vaihtelee, mikä voi näkyä esimerkiksi kirjattujen tietojen puutteellisuutena sekä inhimillisinä kirjoitusvirheinä.

Rokobotiksi kutsuttu palvelu mahdollistaa tarvittavien tietojen nopean syöttämisen kansallisesti määritellyn rakenteen mukaan. Esimerkiksi pistoskohta ja rokotustapa ovat jo valmiiksi määritelty järjestelmään. Automaatio siirtää tiedot suoraan potilastietojärjestelmään tietojen koneellisen tarkastuksen jälkeen.

– Rokobotin avulla voimme helpottaa paitsi ammattilaisten työtä myös terveydenhuollon resurssipulaa, kun massarokotukset pääsevät käyntiin. Perinteisesti on tarvittu yksi henkilö rokottamaan ja toinen hoitamaan kirjausta. Jatkossa pärjätään yhdellä henkilöllä, kun rokottajan manuaalinen työ tietojärjestelmän kanssa minimoidaan. Ja silloinkin, jos halutaan yhä käyttää kahta ammattilaista, aikasäästö on merkittävä, kertoo CGI:llä terveydenhuollon asiantuntijana työskentelevä idean isä Lasse Mäkelä tiedotteessa.

Lue myös: