Suomessa on yli 22 000 C-hepatiittia sairastavaa. Vuosittain todetaan THL:n tilastojen noin 1 200 uutta tartuntaa, joista 68 prosenttia 20–39-vuotiailla, pistohuumeita käyttävillä nuorilla aikuisilla. Vuonna 2020 ilmaantuvuus oli suurin 20–29-vuotiaiden ikäryhmässä.

– Munuais- ja maksaliitolla on erityinen huoli nuorten korkeasta sairastuvuudesta. Nuoren HCV-diagnoosin ympärille liittyy usein monia muita haasteita, jotka tulisi huomioida samalla, kun C-hepatiittitartunta hoidetaan, sanoo Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sari Högström tiedotteessa.

WHO:n tavoitteena on eliminoida C-hepatiitti vuoteen 2030 mennessä. Viime vuonna Suomessa hoidettiin noin 2 000 eli vain kymmenesosa kaikista C-hepatiittidiagnoosin saaneista. Tietyissä Suomen kunnissa on onnistuttu varhaisella testauksella ja lääkehoidolla vähentämään virusta kantavien määrää. C-hepatiitin oikea-aikainen hoito voi estää tartunnan leviämisen sekä vähentää tartuntaan liittyvää sairastuvuutta ja kuolleisuutta

– C-hepatiitin eliminoiminen ei ole mahdollista ilman eri sidosryhmien, myös potilasjärjestöjen, yhteistyötä. Hyvien käytäntöjen jakaminen eri Euroopan maiden välillä on erinomainen tapa parantaa tartunnan saaneiden elämänlaatua, lisätä tietoisuutta ja saavuttaa tuloksia, sanoo ELPA, European Liver Patient Associationin johtaja Marko Korenjak.

– Jotta C-hepatiitin eliminoinnissa onnistuttaisiin, tarvitaan hoitokulttuurin muutoksen ja erinomaisten potilasjärjestöjen lisäksi vahvaa valtiollista ohjausta yhdenvertaisuuden toteutumisen varmistamiseksi, ja kunnille sitä varten suunnattua riittävää rahoitusta. C-hepatiitin eliminointi säästää inhimillisen kärsimyksen lisäksi yhteiskunnan varoja, kun vaikean sairauden syöpähoidot, osastohoidot ja elinsiirrot vähenevät, sanoo lääketieteen tohtori ja sisätautien erikoislääkäri, kansanedustaja Mia Laiho (kok.).

STM julkaisi vuonna 2016 Suomen ensimmäisen C-hepatiittistrategian. Strategian pitkän aikavälin tavoitteena on kaikkien hepatiitti C -kantajien hoito ja hepatiitti C:n ilmaantuvuuden ja kroonisen tartunnan saaneiden määrän lasku. THL:n alaisen työryhmän tavoitteena on päivittää strategia pikaisesti.

Lue seuraavaksi: