Kansanedustaja Sari Tanus (kd) on jättänyt sosiaali- ja terveysministeriölle kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii ministeriötä varmistamaan kuntien riittävät resurssit hoitaa C-hepatiittitartunnan saaneet. Tanus vaatii ministeriötä myös huolehtimaan ennaltaehkäisevän työn toimeenpanosta ja osoittamaan kansalaisjärjestöille tarvittavat resurssit siihen.

C-hepatiitin hoito aiotaan siirtää erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Uudelleen järjestelyjen tavoitteena on hoitaa tartunnan saaneet samoissa paikoissa, joissa infektiot todetaan. Näitä paikkoja ovat perusterveydenhuollon lisäksi päihdepalvelut, vankilat ja pistämällä huumeita käyttävät terveysneuvontapisteet.

Hoidossa käytetään uusia, suun kautta otettavia tehokkaita lääkkeitä, jotka aiheuttavat harvoin haittavaikutuksia.

– Lupaus tasa-arvoisesta kohtelusta on helpotus monelle, sillä tartunnan saaneet kohtaavat jokapäiväisessä elämässään paljon ennakkoluuloja. Kaikki hoitoa tarvitsevat eivät silti pääse hoidon piiriin, jos kunnilla ei ole velvoitetta järjestää hoitoa, sanoo Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sari Högström tiedotteessa.

Suomessa hoidetaan vuodessa edelleen vähemmän tartunnan saaneita kuin uusia tartuntoja todetaan. Hoidossa on lisäksi runsaasti alueellisia eroja, jotka asettavat eri puolella Suomea asuvat eriarvoiseen asemaan.

– C-hepatiitin hoito aiheuttaa kunnille kustannuksia, mutta sen hoitamattomuuden kustannukset ovat vieläkin suuremmat. Kuntapäättäjien on tärkeä kohdentaa C-hepatiitin hoitoon resursseja, jotta hoito voidaan ulottaa kaikkiin tartunnan saaneisiin THL:n hoitolinjausten mukaisesti, sanoo Munuais-, maksa- ja elinsiirtopotilaiden eduskunnan tukiryhmän puheenjohtaja Sari Tanus tiedotteessa.

– Vetoan kuntapäättäjiin eri puolilla Suomea, jotta he seuraisivat ja hoitaisivat tätäkin asiaa kunnissa, Tanus lisää.

C-hepatiitti tarttuu veren välityksellä. Viruksen saaneista valtaosalle kehittyy krooninen C-hepatiitti, mikä voi johtaa maksakirroosiin ja altistaa maksasolusyövälle. Suomi on sitoutunut WHO:n tavoitteisiin eliminoida C-hepatiitti vuoteen 2030 mennessä.