Mindfulness-kurssilla voidaan vähentää yliopisto-opiskelijoiden stressitasoa kuormittavan tenttikauden aikana, todetaan Cambridgen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa.

Iso-Britanniassa ahdistuksen ja masennuksen vuoksi mielenterveyspalveluiden puoleen kääntyvien opiskelijoiden määrä on kasvanut viidessä vuodessa 50 prosentilla. Selkeää syytä tälle ei tiedetä.

Kasvanut kysyntä on selkeästi ylikuormittamassa mielenterveyspalveluita. Siksi tutkijat halusivat tarkastella, voisiko mindfulness olla keino, jolla opiskelijat pystyvät kehittämään selviytymiskeinoja mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi.

Mindfulnessin hyödyt stressin ja ahdistuksen lievittämiseksi on pystytty osoittamaan erinäisissä tutkimuksissa, mutta vankkaa näyttöä sen tehosta yliopisto-opiskelijoiden mielenterveysongelmien ehkäisyssä ei ole ollut.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 616 opiskelijaa, jotka satunnaistettiin kahteen ryhmään. Kummatkin ryhmät saivat tavanomaista tukea mielenterveysongelmiin, mutta toinen ryhmä kävi tämän lisäksi mindfulness-taitoja opettavan kurssin.

Opiskelijoita rohkaistiin harjoittamaan mindfulnessia kotonaankin. Harjoitteisiin lukeutui esimerkiksi meditointi.

Mindfulnessin harjoittamisen tuloksia arvioitiin vuosittaisen tenttikauden aikana touko-kesäkuussa 2016. Kurssin käyneellä ryhmällä todettiin muun muassa verrokkiryhmää alemmat stressitasot tenttikauden aikana.

Mindfulness-opiskelijat olivat myös arvioineet oman hyvinvointinsa tenttikauden aikana paremmaksi kuin pelkästään tavanomaista tukea saaneet.

Cambridgen yliopiston psykiatrian laitoksen tutkija Julieta Galanten mukaan nyt tehty tutkimus on vahvin osoitus mindfulness-harjoittelun hyödyistä opiskelijoilla. Tulokset myös vahvistavat aiempia tutkimuksia, joiden mukaan mindfulness voi parantaa mielenterveyttä ja hyvinvointia stressaavina aikoina.

Tenttituloksiin mindfulnessilla ei näyttänyt olevan kuitenkaan vaikutusta.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin The Lancet Public Health -lehdessä.