Borrelioosi oli Suomessa huomattavasti nykyistä yleisempää 50 vuotta sitten. Vaikka puutiaisten välittämä infektiotauti Lymen borrelioosi on tilastojen mukaan yleistynyt viime vuosina, Turun yliopiston ja THL:n tutkimus osoittaa, että 50 vuotta sitten borreliabakteerille altistuminen oli yleistä ja borrelioosia esiintyi huomattavasti enemmän kuin 2010-luvulla.

Tulos viittaa siihen, että borrelian oireet tunnetaan ja sairastuneet hakeutuvat hoitoon aiempaa useammin, vaikka väestön riski sairastua voi olla aikaisempaa pienempi.

Turun yliopiston ja THL:n tutkimusryhmä analysoi vuosien 1968–72 aikana kerättyjä verinäytteitä. Yhteensä 20 prosenttia näytteistä sisälsi borreliabakteeria kohtaan muodostuneita vasta-aineita. Muutama vuosi sitten julkaistiin samankaltainen tutkimus, jossa käytettiin vuonna 2011 kerättyjä verinäytteitä. Näistä näytteistä vain neljä prosenttia sisälsi vasta-aineita borreliaa vastaan.

– Tulokset parantavat ymmärrystämme borrelioosin historiallisesta esiintymisestä. Lisäksi tutkimus auttaa suhteuttamaan sairastumisen riskiä nykyään ja aiempina vuosikymmeninä, sanoo THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane tiedotteessa.

Tutkimuksessa käytettiin vuosina 1968–72 kerättyjä näytteitä ja taustatietoja, jotka kuuluvat THL:n ylläpitämään Autoklinikka-aineistoon. Autoklinikka-väestötutkimukseen osallistui vuosina 1966–1972 yli 50 000 vapaaehtoista ympäri Suomea.

Biopankkilaki mahdollistaa THL:n vanhojen tutkimusaineistojen säilyttämisen ja käytön uusissa tutkimuksissa THL Biopankin kautta.

– THL Biopankin arvokas näytekokoelma mahdollisti tämän ainutlaatuisen tutkimuksen. Punkkitaudit puhuttavat nykyään paljon ja tässä saimme mahdollisuuden tutkia taudin yleisyyttä eri aikoina, Jussi Sane sanoo.

Borrelia-bakteeri leviää punkin pureman välityksellä. Pureman alueelle kehittyy yleensä ympyrämäinen, punoittava ja laajeneva ihottuma.

Borrelioosiin ei ole olemassa rokotetta, vaan sitä hoidetaan mikrobilääkkeillä. Pelkkä punkinpurema ilman oireita ei vaadi lääkehoitoa.