Lääkevalvontaviranomainen Fimea aloittaa tutkimuksen, jossa selvitetään biosimilaarien käyttöönottoa edistäviä ja estäviä tekijöitä.

Biosimilaareihin kohdistuu suuria odotuksia koko ajan kasvavien lääkekustannusten hillitsemiseksi. Biosimilaareja onkin tulossa markkinoille lähivuosina koko ajan enemmän, mutta kuten biologisiin lääkehoitoihin yleensä, lääkkeiden käyttöönottoon liittyy Fimean mukaan tiedontarpeita ja näkökulmia, jotka ovat tärkeitä ottaa huomioon.

Fimean toteuttamassa tutkimuksessa aiotaan haastatella reumatauteja, tulehduksellisia suolistosairauksia, psoriasista sekä diabetesta hoitavia lääkäreitä yliopisto- ja keskussairaaloissa eri puolilla Suomea. Lisäksi tutkimuksessa kuullaan myös biologisia lääkehoitoja käyttäviä potilaita.

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi. Perustuloksia tutkimuksesta on odotettavissa vuonna 2019.