Biopankkinäytteiden ja -suostumusten keruu uusilta potilailta ei ole kaikkialla Suomessa käynnistynyt niin hyvin kuin toivottiin.

Auria Biopankille suostumuksia ei ole palautunut odotetusti.

Helsingin Biopankki puolestaan keskeytti keväällä heti alkuunsa pilotiksi tarkoitetun masennuspotilaiden näytteiden keräämisen Tikkurilan terveysasemalla. Syy oli se, että joidenkin potilaiden epäiltiin jättäneen saapumatta laboratoriokäynnilleen biopankituksen vuoksi.

– Toimintaa on ehkä syytä aluksi rakentaa vähän helpompien potilasryhmien kanssa, Helsingin Biopankin johtaja Kimmo Pitkänen sanoo.

Auria aloitti biopankkisuostumusten keruun potilailta kaksi vuotta sitten. Hyvin harva potilas on suoranaisesti kieltänyt näytteidensä käytön tulevaisuuden lääketieteellisessä tutkimuksessa, mutta suostumuksiakin on kertynyt yllättävän vähän.

Vain runsaat 20 prosenttia suostumuskaavakkeista on palautettu biopankkiin.

– Pitkässä juoksussa tilanne on kestämätön, Auria Biopankin johtaja Heli Salminen-Mankonen sanoo.

Auria on lähettänyt potilaille noin 60 000 suostumuspyyntöä. Toukokuun alkupuolella niitä oli palautunut vasta reilut 12 000. Tällä hetkellä suostumuksia kertyy tosin aikaisempaa rivakampaa 500 kappaleen viikkotahtia.

Klinikoiden tuloksissa on suuria eroja.

– Potilaat tai henkilökunta ovat joillakin klinikoilla aktiivisempia kuin toisilla, Salminen-Mankonen sanoo.

Selvää näyttöä on joka tapauksessa siitä, että lääkärin kiinnostus biopankkiin lisää potilaiden suostumuksia.

Auriassa suostumuspyyntö lähetetään postitse sairaalakutsun yhteydessä. Se pitäisi palauttaa postitse tai tuoda mukanaan vastaanotolle. Tämä jää monilta tekemättä.

Salminen-Mankonen epäilee, että suostumusinto lopahtaa, koska potilaat eivät jaksa edes lukea biopankkitiedotetta.

– Se on hirvittävän pitkä, nelisivuinen.

Tiedotteelle tuli mittaa viranomaisten vaatimuksesta.

Helsingin Biopankkiin on tähän mennessä kertynyt joitakin satoja uusia näytteitä, mutta se tavoittelee 10 000 näytteen kokoelmaa vuoden loppuun mennessä.

Voiko se onnistua?

– Keräys etenee hyvää vauhtia, Pitkänen sanoo.

Helmikuussa aloitettu rintasyöpäpotilaiden näytteiden biopankitus esimerkiksi on sujunut todella hyvin.

– Potilaista 80–90 prosenttia on ottanut kantaa asiaan. Heistä pitkälti yli 90 prosenttia on antanut suostumuksensa.

Neurologian poliklinikalla MS- ja Parkinson-potilaiden parissa syksyllä aloitettu biopankkittaminen laajenee nyt kaikkiin potilasryhmiin. Aivan näinä päivinä työ alkaa pää- ja kaulakeskuksessa sekä reumatologialla, ja näytteiden keruu urologian klinikalla jatkuu.

Kesällä Helsingin Biopankki ottaa käyttöön järeän keinon. Se rekrytoi kymmenen lääketieteen, bioanalytiikan tai sairaanhoidon opiskelijaa biopankin ”feissareiksi”.

Opiskelijat kiertävät HusLabin näytteenottopisteitä, sairaalan osastoja ja päivystyspoliklinikoita pyytämässä potilailta biopankkisuostumuksia ja näytteitä.

– Mitä henkilökohtaisempi kontakti potilaaseen on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä häneltä saadaan kanta biopankitukseen, Pitkänen arvioi.

Onnistumisen avaimia on sekin, että klinikka tilaa suostumuksen antaneelle potilaalle heti ajan laboratorioon näytteen ottamista varten.

Pohjois-Suomen biopankki Borealis on lyhyen olemassaolonsa aikana ehtinyt kokeilla biopankkisuostumuksen keruuta neljällä tavalla.

Sisätautien poliklinikan odotusaulassa oli jaossa esitteitä ja info pyöri televisioruudulla. Se ei toiminut lainkaan.

Kotiin lähetetty suostumuslomake sai kolmanneksen potilaista reagoimaan.

Jalkautuminen NordLabin aulassa verinäytteeseen odottavien pariin paljasti, että potilaat tarvitsevat paljon aikaa tutustuakseen monisivuiseen suostumuslomakkeeseen.

Parhaiten suostumuksia palautui, kun Oysin henkilökunta pyysi niitä suoraan potilailta osastoilla. Borealiksen johtaja Saila Kauppila kiittääkin henkilökunnan positiivista asennetta.

– Sitä tukee, että biopankkimme on osa sairaalan omia toimintoja.

Toisin kuin sairaanhoitopiirien biopankit THL Biopankki ei kerää suostumuksia jatkuvasti, vaan johonkin tutkimukseen liittyen.

– Pääsemme muita helpommalla, THL Biopankin johtaja Anu Jalanko sanoo.

Tutkimuksiin kutsuttujen ihmisten vire on oikea. He antavat helposti myös biopankkisuostumuksen.

THL Biopankin ensimmäinen uusien näytteiden keräys liittyi kansantauteja tutkivan Finriskin alaotokseen. Tutkittuja oli 1 300. Heistä 95 prosenttia antoi biopankittaa näytteensä.

Kahdesta muusta tutkimuksesta on alkanut hiljattain kertyä kokemusta.

Sairaanhoitopiireissä käynnistyi juuri SUPER-tutkimushanke, jossa tavoitteena on 10 000 psykiatrisen potilaan osallistuminen.

Lisäksi Carea, Mehiläinen ja SPR Veripalvelu keräävät Molekyylilääketieteen instituutin FIMM:n johdolla kansantautien perimään liittyviä näytteitä osana GeneRISK-hanketta. Tavoitteena on 15 000 biopankkisuostumusta.

Lue vastaukset Mediuutisten Summa-palvelusta.