Yhdysvaltalainen biotieteiden tutkimuksen ja kliinisten diagnostiikkatuotteiden kehittäjä ja valmistaja Bio-Rad Laboratories on lisännyt Platelia SARS-Cov-2 Total Ab -vasta-ainetestien valmistusta merkittävästi. Testi perustuu verinäytteestä tutkittaviin vasta-aineisiin, jotka auttavat määrittämään, onko henkilöllä vasta-aineita SARS-CoV-2-virukselle, joka on covid-19-taudin aiheuttava virus.

Bio-Rad aloitti vasta-ainetestin kaupallisen valmistuksen huhtikuun lopussa. Tämän jälkeen Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA myönsi testille hätäkäyttöluvan (EUA), ensimmäisenä kaikkia kolmea vasta-ainetta jäljittävälle testille. Platelia SARS-CoV-2 Total Ab -testi täyttää eurooppalaisen CE-merkinnän vaatimukset. Pariisin Centre National de Référence on lisännyt testin viralliseen serologisten testien luetteloon, joita Ranskan hallitus suosittelee käytettäväksi SARS-CoV-2-viruksen määrittämiseksi.

Testi jäljittää IgG-, IgM- ja IgA-vasta-aineita, ja näyttää olevan luotettavampi kuin yksittäisen vasta-aineen määrittämiseen perustuva testi.

Platelia SARS-CoV-2 Total Ab -testin kliinisessä arvioinnissa todettiin sen kliinisen tarkkuuden olevan 99% ja kliinisen herkkyyden jopa 100%.* (50 potilaan testaus 127 näytteellä kahdeksan päivää oireiden alkamisen jälkeen) Testin tarkkuus on korkea, sillä ristireaktioita muita häiriötekijöitä ja koronaviruksia (ei SARS-CoV-2) vastaan ei tutkimuksessa havaittu.

Vasta-ainetestin hyödyllisyys riippuu kuitenkin myös tutkittavasta potilasmassasta. Markkinoilla olevat testit ovat jo erittäin tarkkoja, mutta jos potilaita on vähän, vääriä positiivisia tuloksia voi tulla.

Laaja vasta-ainetestaus voi antaa täsmällisemmän kuvan tartuntojen määrästä ja immuniteetista väestössä. Tieto epidemian levinneisyydestä auttaisi terveysviranomaisia määrittämään sopivia rajoitustoimia sekä hallitsemaan paremmin mahdollista covid-19-taudin toista aaltoa.