Bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käytön lisää kuoleman riskiä 40 prosenttia Alzheimerin tautia sairastavilla henkilöillä, ilmeni Itä-Suomen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa.

Kuoleman riski kohosi heti, kun potilaat alkoivat käyttää bentsodiatsepiineja.

Suurentunut kuoleman riski voi tutkijoiden arvioiden mukaan johtua näiden lääkkeiden aiheuttamista haitoista. Mahdollisia haittoja ovat muun muassa kaatumistapaturmat, kuten lonkkamurtumat, sekä keuhkokuume ja aivoinfarkti.

Tutkimuksessa käytettiin rekisteripohjaista MEDALZ (Medication Use and Alzheimer’s Disease) -aineistoa, joka sisältää kaikki vuosina 2005–2011 Alzheimerin taudin diagnoosin saaneet suomalaiset. Aiemmin bentsodiatsepiineja ja niiden kaltaisia lääkkeitä käyttäneet henkilöt rajattiin pois. Rajauksen jälkeen tutkijoiden tarkasteluun jäi 10 380 uutta lääkkeiden käyttäjää. Heitä verrattiin 20 760 henkilöön, jotka eivät käyttäneet näitä lääkkeitä.

Muistisairaiden ahdistuneisuuden, levottomuuden ja unettomuuden hoito on Käypä hoito -suosituksen mukaan ensisijaisesti lääkkeetöntä. Bentsodiatsepiinejä käytetään kuitenkin usein näiden oireiden hoitoon.

Tutkijat suosittelevat, että käyttö pidetään lyhytaikaisena silloin, kun käyttö on välttämätöntä.

Heidän mukaansa uudet tutkimustulokset kannustavat harkitsemaan tarkkaan bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käyttöä Alzheimerin tautia sairastavilla.

Tutkimus julkaistiin hiljattainInternational Journal of Geriatric Psychiatry -lehdessä.