Avohoitopotilaiden määrän kasvu ja laitoshoitopotilaiden määrän väheneminen jatkuu erikoissairaanhoidossa. Potilaiden määrä erikoissairaanhoidon avohoidossa on kasvanut 2,5 prosenttia ja käyntien määrä 2,3 prosenttia vuodesta 2017.

Erikoissairaanhoidon avohoidossa oli yhteensä kaksi miljoonaa potilasta ja 10,4 miljoonaa käyntiä vuonna 2018. Käyntien määrä potilasta kohti oli 5,1, kerrotaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreessa selvityksessä.

Eikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon potilaiden määrä puolestaan väheni 0,2 prosenttia, hoitojaksojen 0,8 prosenttia ja hoitopäivien 2,2 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna.

Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidossa oli yhteensä lähes 636 000 potilasta vuonna 2018. Hoitojaksojen määrä potilasta kohti oli 1,5.

Sote-uudistuksen yhteydessä on puhuttu paljon siitä, miten potilaan hoito jakautuu eri erikoisaloille, yksiköille ja jopa terveydenhuollon sektoreille tulevaisuudessa.

Palvelukokonaisuuksien jakaminen alakokonaisuuksiin voi tukea siirtymistä vuodeosastohoidosta kohti avopainotteista hoitoa myös sairaaloissa.

Lue myös: Kannattaako hoito jakaa moduuleihin? Väitös: Potilaskin voi olla tyytyväinen pilkottuun palvelukokonaisuuteen – Jujuna on tietää, missä terveydenhuollossa moduulit toimivat

Sosteri luopui erikoissairaanhoidon ulkoistamisesta (MU 13.9.)

Iloinen uutinen Valvirasta: Hoitotakuu toteutuu aiempaa paremmin erikoissairaanhoidossa (MU 6.9.)