Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Kuopion kaupungille määräyksen lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saattamiseksi lainmukaiseksi 31.3.2022 mennessä. Samalla velvoitettiin, että hoitoon pääsy lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin toteutuu lain mukaisesti myös tulevaisuudessa. Selvitys siitä, että toiminta on lainmukaista, on annettava aluehallintovirastolle 29.4.2022 mennessä, ja määräystä voidaan tehostaa sakon uhalla.

Valvonta-asia tuli vireille 2.12.2020 henkilöstön epäkohtailmoituksella liittyen hoitoon pääsyn vaikeutumiseen lasten ja nuorten mielenterveysyksikössä. Kuopio asetti lähetesulun lasten ja nuorten tiimeille ja ohjasi lähettämään kaikki erikoistason hoitoa tarvitsevat lapset ja nuoret Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoille.

Aluehallintovirasto järjesti valvontakokouksen Kuopion luottamus- ja virkamiesjohdon kanssa 9.6.2021 ja valvonta- ja yhteistyökokouksen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johdon ja psykiatrian erikoisalojen johdon kanssa 6.9.2021. Jälkimmäisen tarkoituksena oli erityisesti valvoa ja edistää terveydenhuoltolain ja mielenterveyslain edellyttämää yhteistyötä mielenterveyspalvelujen toiminnallisen kokonaisuuden muodostamisessa. Päätöksessään 20.10.2021 aluehallintovirasto kiinnitti Kuopion kaupungin huomiota vastaisen toiminnan varalle, koskien tätä yhteistyötä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa.

Aluehallintoviraston selvityspyynnön mukaisena ajankohtana 30.6.2021 lasten tiimissä oli jonossa 29 asiakasta ja odotusaika-arvio oli kuusi kuukautta. Nuorten tiimissä vastaavana aikana jonossa oli 179 asiakasta, joiden arvioitu odotusaika oli yhdeksän kuukautta. Elokuun 2021 lopussa lasten jono oli lyhentynyt viiteen kuukauteen, mutta nuorten jonotusaika oli lisääntynyt 10 kuukauteen. Jonossa oli tuolloin 134 nuorta. Terveydenhuoltolain mukaan hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.

Valvonta-aikana hoitoon pääsyn tilanne ei korjautunut, jonka vuoksi aluehallintovirasto antoi velvoittavan määräyksen Kuopion kaupungille.

Lue seuraavaksi: