Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto uhkaa Lappajärvellä Attendo Hoivakoti Misteliä 100 000 euron sakolla, mikäli yritys ei huolehdi ensi viikon perjantaihin eli 19.7.2019 mennessä siitä, että Attendo Joelinkodin toimintayksikössä on asiakkaiden palvelutarpeeseen nähden riittävä määrä henkilöstöä.

Aluehallintoviraston käsityksen mukaan toimintayksikössä pitäisi olla aamu- ja iltavuorossa kolme koulutettua hoitohenkilöä, jotta yksikön asiakkaiden oikeus turvalliseen, heidän palvelutarpeitaan vastaavaan ja laadukkaaseen sosiaalihuollon palveluun toteutuisi. Valvovan viranomaisen saamien tietojen mukaan asian laita ei kuitenkaan ole ollut näin.

Yksiköstä on noussut esiin asian käsittelyn yhteydessä myös muita epäkohtia, joiden valvonta jatkuu. Nyt annettu päätös koskee ainoastaan tilannetta, jossa palveluntuottajan on lisättävä henkilöstöä asiakasturvallisuuden turvaamiseksi.

Attendo Hoivakoti Misteli sai luvan Joelinkoti-toimintayksikön palvelujen tuottamiseen huhtikuussa. Aiemmin yksikön palvelut tuotti julkinen sektori. Toimintayksikön luvan mukaan yksikössä on kehitysvammaisille kymmenen asiakaspaikkaa tehostetussa palveluasumisessa ja viisi asiakaspaikkaa palveluasumisessa.

Attendo Hoivakoti Mistelin on toimitettava aluehallintovirastoon selvitys Attendo Joelinkodin henkilöstötilanteesta viimeistään 19.7.2019.