Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto päätti tänään 15.10.2021, ettei Aster- asiakas- ja potilastietojärjestelmähanketta jatketa.

Kielteinen päätös tarkoittaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, Essoten, Siun soten ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteisen Aster-hankkeen päättymistä. Hankkeen jatkuminen olisi vaatinut myönteisen päätöksen kaikilta neljältä alueelta.

Nyt tehdyn päätöksen myötä Aster-yhteistyö loppuu kaikkien neljän tilaajaorganisaation osalta ja sopimukset toimittajan kanssa irtisanotaan.Lisäksi tämä tarkoittaa yhteistyötä koordinoineen yhteistyöorganisaation toiminnan päättämistä.

Asteria on vastustettu kiivaasti myös esimerkiksi Siun Sotessa.

Toteutuessaan Aster-asiakas- ja potilastietojärjestelmä olisi palvellut 700 000 asukkaan väestöpohjaa ja toiminut työvälineenä 25 000 sote-ammattilaiselle.

Sairaanhoitopiirien ja sote-kuntayhtymien yhteisen Aster-hankkeen isäntäorganisaationa on toiminut Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.