Helsingin yliopistollisen sairaala (Hus) mahdollistaa asiakkaiden osallistumisen perusamalla tutkimusraateja. Potilaiden, heidän läheistensä ja muiden tutkimuksesta kiinnostuneiden kokemuksia ja näkemyksiä on tarkoitus hyödyntää myös tieteellisissä tutkimuksissa.

Ensimmäisenä tutkimusraatitoiminnan käynnistävät Hyks-sairaanhoitoalueen tulosyksiköistä Akuutti, Syöpäkeskus ja Lasten ja nuorten sairaudet sekä Hus Diagnostiikkakeskus.

Husin tutkimusraateihin rekrytoidaan tutkimuksista kiinnostuneita terveitä ja sairastuneita ihmisiä. Tavoitteena on, että tutkimusraadeissa käsitellään lääke-, hoito- ja terveystieteellisiä tutkimuksia niiden eri vaiheissa, suunnitteluvaiheesta tutkimustulosten esittämiseen saakka.

Tutkimusraatien taustalla on se, että kansallinen lainsäädäntö ja erilaiset kansainväliset laatujärjestelmät suosittavat asiakkaiden osallisuuden lisäämistä. Lisäksi jotkut tutkimushankkeet ja tutkimuksen rahoittajat jopa edellyttävät potilaiden ja asiakkaiden näkemysten huomioimista.

– Tutkimusraatitoiminta on erinomainen tapa parantaa tutkimuksen laatua ja huomioida eettiset kysymykset sekä tutkittavien oikeudet paremmin, sanoo tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta tiedotteessa.

Tutkimusraadit ovat osa Husin asiakkaiden osallisuustoimintaa. Asiakasraati- ja kokemusasiantuntijatoiminta on laajentunut Husissa kaikille sairaanhoitoalueille vuodesta 2017 alkaen. Husin osallisuustoiminnassa on jo mukana noin 300 koulutettua asiakasraatilaista ja kokemusasiantuntijaa.

Tutkimusraatien jäsenet ja tutkimusraatien koordinaattoreina toimivat Husin työntekijät saavat tehtävään koulutuksen, jonka järjestävät Hus ja Helsingin yliopisto. Jo koulutetut asiakasraatilaiset ja kokemusasiantuntijat voivat lisäkoulutuksen jälkeen osallistua myös tutkimusraateihin. Lasten ja nuorten sairauksien tutkimusraatiin rekrytoidaan 15–18-vuotiaita nuoria kevään aikana.