Asiakaskäyttäytyminen on ilmiö, jota varmasti tullaan terveydenhuollossakin paljon tarkastelemaan.

Asiakas saa muutaman vuoden päästä valita, mistä sote-keskukseta terveyspalvelunsa hakee. Asiakkaiden liikkumisen määrästä ja suunnasta on vielä vaikea sanoa mitään puolivarmaakaan, mutta ennakointiin on toivottu apua valinnanvapaudesta jo kertyneistä kokemuksista. Nelisen vuoden ajan asiakas on voinut valita oman terveysaseman tai erikoissairaanhoidon yksikön mistä päin Suomea tahansa. Valinnanvapauden käyttäminen on ainakin terveysasemien osalta ollut käsittääkseni melko vähäistä.

Nyt käynnissä on valinnanvapauskokeilut, joissa vaihtaminen on ollut aktiivisempaa. Vilkkaassa liikenteessä asiakkaiden tiet ovat arvaamattomia, kuten Tampereella huomattiin.

Yksityisen palveluntuottajan valinneissa on Tampereella korostunut työikäisten ja alle 14-vuotiaiden osuus. Karkeasti ottaen alle puolet heistä oli aiemmin käyttänyt julkista terveysasemaa. Loput olivat olleet työterveyden tai muuten yksityisten palveluiden piirissä.

Julkisen rahoituksen piiriin oli tullut täysin uusia asiakkaita.

Asiakasvirrat voivat tulevaisuudessa suuntautua täysin uudella tavalla. Asiakasvirrat taas tulevat vaikuttamaan siihen, mihin sosiaali- ja terveyspalveluihin varatut julkiset määrärahat kulkeutuvat.

Yksi kertyneistä kokemuksista ammennettavissa oleva ohje lienee, että kaikenlaisiin yllätyksiin on syytä varautua. Analyysien aika on jo nyt.