Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistuneiden työntekijöiden määrä oli 20 500 vuonna 2019. Määrä on kasvanut noin 3 000 työntekijällä kymmenen vuoden aikana. Tiedot käyvät ilmi Työelämätieto-palvelussa julkaistusta aineistosta.

Altistuneiden määrä on Työterveyslaitoksen mukaan pysynyt alueittain tarkasteltuna tasaisena lukuun ottamatta Pohjois-Suomea, jossa syöpävaarallisille aineille altistuneiden määrä on kaksinkertaistunut kymmenen vuoden aikana. Syynä nousuun on kaivosteollisuuden kasvu.

Yleisimmät syöpävaaralliset altisteet ovat kromi- ja nikkeliyhdisteet, joille altistutaan pääasiassa hitsaustyössä. Asbestille altistuneiden määrä on kymmenessä vuodessa kolminkertaistunut.

Syöpävaarallisille aineille on työssään altistunut kymmenen vuoden aikana 48 500 eri henkilöä. Miesten osuus altistuneista on 82 ja naisten 18 prosenttia.

Teollisuustyöntekijät altistuvat monille aineille

Altistumisten kokonaismäärä vuonna 2019 oli suurin teollisuudessa: 9 255. Altistuneita teollisuudessa oli kuitenkin vain tuosta puolet, sillä teollisuudessa työntekijät altistuvat usein monelle eri aineelle.

Kun altistuneiden määrä suhteutetaan toimialan työntekijöiden määrään, eniten altistuneita on kaivos- ja louhosteollisuudessa: 1 602 työntekijää.

Kymmenen vuoden ajan yleisimmät altisteet ovat olleet kromi(VI)- ja nikkeliyhdisteet. Vuonna 2019 nikkeliyhdisteille ilmoitettiin altistuneiksi 8 256 työntekijää ja kromi(VI)-yhdisteille 7 240 työntekijää. Suurimmat kromi- ja nikkeliyhdisteille altistuvat ammattiryhmät olivat hitsaajat, koneiden asentajat ja korjaajat sekä paksulevysepät.

Asbestille altistuneiden määrä on lähes kolminkertaistunut vuodesta 2010 vuoteen 2019, jolloin altistuneeksi ilmoitettiin 4 003 työntekijää. Eniten altistuneita on ollut kaivos- ja louhostyön ammateissa, joissa työntekijöiden lisääntymisen ohella tietoisuus ilmoitusvelvollisuudesta on lisännyt ilmoitusmääriä. Seuraavaksi eniten asbestille altistuneiksi ilmoitettuja oli rakennustyössä sekä pelastustoimessa.

Työterveyslaitoksen ylläpitämässä lakisääteisessä ASA-rekisterissä on tietoja syöpäsairaudelle altistavista aineista ja työmenetelmistä sekä työssään altistuvista työntekijöistä. Rekisterin tiedot vuosilta 2010–2019 on siirretty nyt avoimeksi dataksi ja visualisoitu helppokäyttöisiksi kokonaisuuksiksi Työterveyslaitoksen Työelämätieto-palveluun. Altistuneiden määrää voi tarkastella alueen, toimialan, ammatin tai altisteen mukaan.

Lue seuraavaksi: