Apulaisoikeuskanslerin kannanotto sosiaali- ja terveysministeriön toiminnan puutteista lentoasemien koronatoimissa on pysäyttävä, katsoo oppositiopuolue perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen.

Juvonen mielestä kannanotto kertoo, että ministeriön johtajuus on ollut hukassa ja että se on ”laiminlyönyt ja ollut liki tietämätön tehtävistään”.

Apulaisoikeuskansleri antoi tiistaina ratkaisunsa viranomaisten menettelyistä koronaviruksen torjunnassa Suomen lentoasemilla. Oikeuskanslerinvirastoon saapui keväällä useita kanteluita, joissa pyydettiin tutkimaan viranomaisten koronatoimien riittävyyttä lentoasemilla ja selvittämään, kenellä oli tilanteessa johtovastuu.

Etenkin Helsinki-Vantaan lentoasemalla oli keväällä olennaisia puutteita Suomeen palaavien matkailijoiden ohjeistamisessa ja koronavirustilanteen hallinnassa.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan sosiaali- ja terveysministeriöllä oli lain perusteella pääasiallinen vastuu lentoasemilla tapahtuvasta terveysturvallisuuden varmistamisesta ja tilanteen operatiivisesta johtamisesta. Tämän johtajuuden käyttämisessä ministeriö epäonnistui.

– Lain perusteella ministeriöllä on ollut sekä toimivalta että velvollisuus aktiivisiin toimiin sekä ohjaavaan yhteistyöhön muiden toimivaltaisten viranomaisten ja hallinnonalojen kanssa. Ministeriön johtovastuu olisi edellyttänyt tehokkaampia oma-aloitteisia toimia, jotta lentoasemien tilanteeseen olisi voitu puuttua heti maaliskuun puolivälin jälkeen, apulaisoikeuskansleri toteaa.

Apulaisoikeuskansleri moitti sosiaali- ja terveysministeriötä myös siitä, että STM pyysi Vantaan kaupunkia osallistumaan koronatorjuntatoimiin Helsinki-Vantaan kentällä hyvin myöhäisessä vaiheessa. Hallituksen linjausten käytäntöön pano oli lisäksi hidasta.

– Sosiaali- ja terveysministeriöltä kesti neljä päivää hallituksen antaman linjauksen jälkeen antaa ohjeistus siitä, mitä hallituksen linjaukseen kirjattu käsite ’karanteenia vastaaviin olosuhteisiin’ tarkoitti. Kyse on ollut olennaisesta tiedosta koronaviruksen torjumisessa lentoasemilla. Apulaisoikeuskansleri pitää ongelmallisena, että ministeriö ei kyennyt ripeämmin selvittämään tätä epäselvyyttä, kannanotossa sanotaan.

Kansanedustaja Juvonen kertoo tiedustelleensa hallitukselta kirjallisella kysymyksellä jo tammikuun lopussa, mihin toimiin koronaepidemiaan varautumiseksi on ryhdytty.

– Kun nyt oikeuskansleri toteaa, että STM on toiminut hyvin myöhäisessä ohjeistaessaan Vantaata liittyen lentokentän toimintaan koronakriisissä, paljastaa se sen, että sosiaali- ja terveysministeriössä on nukuttu ruususen unta. Tilanteen vakavuutta ei ymmärretty, vaikkakin kirjalliseen kysymyksen vastauksessa annettiin ymmärtää, että tilanne oli hallussa. Koronakriisissä toiminta oli lentokentän osalta liian hidasta, Juvonen arvostelee.

– Nyt on syytä kysyä, että mihin toimiin sosiaali- ja terveysministeriö ja sen ministerit ryhtyvät näiden asioiden tultua julki? Miten he aikovat parantaa ministeriön toimintavalmiutta? Onko se edelleen täysin hukassa, hän kysyy.