Apteekkien verkossa tapahtuvassa lääkeneuvonnassa on kehittämisen varaa, selviää lääketurvallisuuskeskus Fimean tuoreesta tutkimuksesta.

”Apteekin verkkopalveluissa lääkeneuvonta toteutuu vaihtelevasti: osassa erittäin hyvin, osassa ei lainkaan. Lisäksi asiakas kontaktoidaan usein vasta maksamisen jälkeen, jolloin lääkkeen tarpeen ja soveltuvuuden kartoitus tapahtuu liian myöhään. Hinnaltaan edullisempia valmisteita ja lääkkeettömiä hoitokeinoja suositellaan apteekeista harvoin.”

Fimean mukaan verkkopalvelua tarjoavien apteekkien on varmistettava, että asiakkaat saavat lääkeneuvontaa, jos sitä toivovat, ja että lääkeneuvonta toteutuu oikea-aikaisesti.

Myös kasvotusten tapahtuvasta neuvonnasta löytyi kehitettävää.

”Apteekkien neuvonta toteutuu hyvin asiakkaan pyytäessä lääkettä oireeseen. Kehitettävää lääkeneuvonnassa sekä lääkehoidon tarpeen ja soveltuvuuden arvioinnissa on erityisesti silloin, kun asiakas pyytää kipulääkettä kauppanimellä”, Fimea tiedottaa.

Fimea tutki itsehoitolääkeneuvonnan toteutumista suomalaisissa apteekeissa haamuasiakkaiden avulla. Jokaisessa tutkimusapteekissa toteutettiin yksi haamuasiakastapaus: mahakipuun lääkettä hakeva asiakas, parasetamolia kauppanimellä hakeva asiakas tai apteekin verkkopalvelusta ummetuslääkettä ostava asiakas. Koska havainnointitutkimus koskee vain kolmea valittua asiakastapausta apteekeissa, tuloksia ei voida yleistää kattamaan kaikkea Suomen apteekkien lääkeneuvontaa.

Kipulääkettä kauppanimellä pyytävän asiakkaan lääkeneuvonta toteutui puolestaan aiempaa paremmin Fimean tämän vuoden tutkimuksessa kuin vuonna 2018.

Silloin tutkimusasetelma oli sama, mutta asiakas kysyi ibuprofeiinia, nyt parasetamolia.

Tutkimus toteutettiin kevään 2021 aikana. Haamuasiakasmenetelmää käytettiin 100 apteekissa ja 30 apteekin verkkopalvelussa. Haamuasiakaskäynnit toteutti menetelmään erikoistunut yritys.

Fimean mukaan turvallinen itselääkintä edellyttää, että lääkkeen käyttäjä saa oireeseensa ja itselleen yksilöllisesti sopivan itsehoitovalmisteen, tuntee sen käyttöohjeet ja tietää turvallisen itselääkintään sopivan ajanjakson. Apteekkien farmaseuteilla ja proviisoreilla on keskeinen rooli itsehoitolääkkeiden valinnassa ja ohjauksessa, keskus muistuttaa.s

Lääkeneuvonnan valvonta on osa Fimean toteuttamia apteekkitarkastuksia. Fimea jatkaa säännöllisesti haamuasiakaskäyntien toteutusta.

”Tällä tavoin seurataan lääkelain lääkeneuvontavelvoitteen toteutumista apteekkitarkastusten lisänä ja kerätään valtakunnallisesti tietoa lääkeneuvonnan laadusta.”