Koronaepidemia on vauhdittanut apteekkien etätarkastusten käyttöönottoa. Ensimmäiset etätarkastukset tehtiin loppukesästä.

Etätarkastuksissa apteekkari vastaa tarkastuksen pohjana olevaan kyselyyn ja toimittaa lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle muita ennakkoon pyydettyjä materiaaleja. Keskustelut apteekkarin kanssa käydään etäyhteyksien avulla.

Apteekkien tarkastaminen on osa Fimean lakisääteisiä tehtäviä.

Uuden etätoimintamallin valmistelu alkoi jo reilu vuosi sitten osana Fimean lääkkeiden vähittäisjakelun valvonnan uudistamista.

Kehittämisprojekti on ollut osa proviisori Päivi Luhtasen pro gradu -tutkielmaa.

Etätarkastusten käyttöönottoa nopeutettiin, kun koronaepidemian rajoitukset keskeyttivät paikan päällä tehtävät tarkastukset keväällä.

– Apteekkarit ovat kokeneet, että tämän tyyppinen toteutus ennakkokyselyineen ohjaa tarkastuskohdetta miettimään asioiden toteutustapaa apteekissa suhteessa lainsäädännön vaatimuksiin. Lisäksi apteekkarit ovat todenneet, että kynnys kysymysten esittämiseen on matala, kuvailee apteekkitarkastajana Fimeassa toimiva yliproviisori Tiina Kuosa Fimean tiedotteessa.

Etätarkastuksen pohjana oleva sähköinen ennakkokysely on herättänyt kiinnostusta apteekkikentällä. Fimeaan on esitetty toiveita kyselylomakkeen saamisesta kaikkien apteekkien vapaasti hyödynnettäväksi esimerkiksi itsearviointityökaluna.

Kyselylomake on tarkoitus julkaista Fimean verkkosivuilla, kunhan sitä vielä hiotaan kokemusten ja palautteen perusteella.

Koronavirus estää paikan päällä tehtävät tarkastukset edelleen lähes kokonaan.

Uusi tarkastusmuoto kuitenkin mahdollistaa sen, että apteekkitarkastuksia pystytään jatkamaan käynnistysvaiheen jälkeen lähes normaaliin tahtiin.