Suomalaisista 93 prosenttia on tyytyväinen apteekkeihin yleisesti. Yhtä moni on tyytyväinen myös viimeisimpään apteekkikäyntiinsä, ilmenee Taloustutkimus Oy:n toteuttamasta Suomalaisten apteekkiasiointi 2020 -tutkimuksesta.

Melkein kaikki suomalaiset eli 98 prosenttia käyvät apteekissa vähintään kerran vuodessa. Vähintään kerran kuukaudessa apteekissa käy lähes puolet suomalaisista, naiset miehiä useammin. Valtaosa katsoo, että apteekit vastaavat heidän odotuksiinsa kokonaisuudessaan erittäin tai melko hyvin.

Tyytyväisyyttä apteekkeihin saavat aikaan etenkin sen sijainti, apteekkihenkilökunnan ammattitaito ja asiantuntijuus, asioinnin helppous, aukioloajat, palvelualttius ja neuvonta. Tyytymättömyyttä aikaansaavat puolestaan yleisimmin hinnat ja hidas palvelu tai jonotus.

Tutkimuksessa selvitettiin myös suomalaisten tuntoja apteekkien määrästä. Sitä pitää riittävänä neljä viidestä suomalaisesta.

Apteekkien aukioloaikoihin on tyytyväisiä 69 prosenttia suomalaisista. Aukioloajat ovat viime vuosina pidentyneet keskimäärin 58 viikkotuntiin, mikä näkyy myös tyytyväisyyden lisääntymisenä.

Kolme neljästä suomalaisesta asioi pääsääntöisesti yhdessä tai kahdessa apteekissa. Apteekki valitaan tavallisimmin sijainnin ja aukioloaikojen perusteella. Vain joka kymmenes mainitsee kanta-asiakkuuden valintaperusteekseen.

Apteekki on selvästi Suomen käytetyin terveyspalvelu noin 60 miljoonalla vuotuisella asiakaskäynnillä. Melkein kuudelle kymmenestä apteekki on kotia lähimpänä sijaitseva terveyspalvelu, ja kolmelle sadasta apteekki on myös paikkakunnan ainoa terveyspalvelu.

Suomalaisten apteekkiasiointi 2020 -seurantatutkimus toteutettiin Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa 21.–27. tammikuuta ja siihen vastasi 1 316 iältään 18–70-vuotiasta mannersuomalaista. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on enimmillään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.