Lääkekorvausten vuosiomavastuu nousee reilulla 10 eurolla vuoden vaihteessa, kertoo Apteekkariliitto.

Vuonna 2022 vuosiomavastuu on 592,16 euroa. Apteekki saa tiedon vuosiomavastuun ylittymisestä reaaliaikaisesti lääkeoston yhteydessä ja asiakas saa lisäkorvauksen heti apteekissa.

Kun vuosiomavastuun on ylittynyt, asiakas maksaa jokaisesta korvattavasta valmisteesta 2,50 euron omavastuun.

Korvausprosentit ennallaan

Lääkkeiden korvausprosentit säilyvät ennallaan: peruskorvaus on 40 prosenttia, alempi erityiskorvaus 65 prosenttia ja ylempi erityiskorvaus 100 prosenttia.

Ostokertakohtainen omavastuu ylemmässä erityiskorvausluokassa pysyy 4,50 eurossa per lääke.

Lääkekorvausten vuosikohtainen alkuomavastuu on edelleen 50 euroa eli Kela-korvauksia saa vasta sen jälkeen, kun on maksanut itse 50 euroa korvauksen piiriin kuuluvista lääkkeistä.

Alkuomavastuu voi täyttyä jo vuoden ensimmäisellä ostokerralla. Silloin korvauksen saa suoraan 50 euron ylittävältä osalta.