Apteekkariliitto esittää, että lääkevaihto ulotetaan myös biologisiin lääkkeisiin eli apteekki saisi vaihtaa potilaalle määrätyn biologisen lääkkeen samankaltaiseen, mutta halvempaan lääkkeeseen, biosimilaariin. Näin siinä tapauksessa, että lääkkeen määrännyt lääkäri ei reseptissä erikseen kiellä lääkkeen vaihtamista.

Ajatus biologisten lääkkeiden automaattisesta vaihtamisesta halvempaan versioon apteekissa ei ole saanut ristiriidatonta vastaanottoa lääkärikunnassa.

Reumasairauksien ylilääkäri, professori Markku Kauppi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä ei tammikuun alussa haastattelussaan Mediuutissa kannattanut biologisten lääkkeiden automaattista vaihtoa apteekissa.

Kauppi näki siinä riskin, koska reumahoitajan tulee opettaa potilaalle uusi pistostekniikka aina kun hänelle aloitetaan uusi biologinen lääke.

”Jos lääke vaihdettaisiin edullisempaan apteekissa, potilaalla olisi pahimmillaan neljä kertaa vuodessa uudenlainen pistoskynä, jota hän ei osaa käyttää”, Kauppi totesi.

”Samalla rahalla voidaan hoitaa entistä useampia potilaita.”

Biologisiin lääkkeisiin liittyy myös potentiaalisia vakavia haittavaikutuksia, kuten infektioita, ja vastuu potilaan hoidosta säilyy hoitavassa yksikössä silloinkin, kun lääke on vaihdettu apteekissa.

Vaikka Kauppi ei kannata biologisten lääkkeiden automaattista vaihtoa apteekeissa, hän kannustaa lääkäreitä määräämään potilailleen biosimilaareja. Hänen mukaansa biosimilaarien tulo markkinoille on tuonut säästöjä yhteiskunnalle ja parantanut hoitojen saatavuutta.

”Kun hinnat ovat laskeneet, kynnys aloittaa näitä lääkkeitä on vähän matalampi. Samalla rahalla voidaan hoitaa entistä useampia potilaita”, hän sanoi Mediuutisissa antaen esimerkiksi sen, miten biologisten kaltaislääkkeiden tulo markkinoille on laskenut jo merkittävästi adalimumabi- ja etanerseptivalmisteiden hintoja.

Biologisia lääkkeitä käytetään muun muassa diabeteksen, syöpätautien ja tulehduksellisten nivel-, iho- ja suolistosairauksien hoidossa.

Reumatologit julkaisivat vuosi sitten syksyllä kannanoton, jonka mukaan hoidollisesti samanarvoisista biologisista lääkehoidoista tulisi valita kustannustehokkain.

Apteekkariliitto perustelee ehdotustaan biologisten lääkkeiden ottamisesta mukaan automaattiseen lääkevaihtoon juuri sillä, että uudistus säästäisi yhteiskunnan varoja kymmenillä miljoonilla euroilla.

Se on varmaankin tervetullut tieto sosiaali- ja terveysministeriölle, joka valmistelee parhaillaan 60 miljoonan euron säästöjä valtion lääkekorvausmenoihin. Säästöllä halutaan rahoittaa vuoden 2023 alusta voimaan astuvan sitovan hoitajamitoituksen aiheuttamia lisäkuluja.

Apteekkariliitto arvioi tekemiensä laskelmien pohjalta, että valtaosa säästöstä voitaisiin rahoittaa ulottamalla apteekin tekemä lääkevaihto myös biologisiin lääkkeisiin, ja niiden osuus lääkekustannuksista myös kasvaa jatkuvasti.

Liitto ei pidä lääkevaihtoa kohtuuttoman hankalana tai riskialttiina potilaalle.

”Biologisen lääkkeen resepti on voimassa vuoden kerrallaan, joten asiakkaan lääke vaihtuisi korkeintaan kerran vuodessa”, Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler sanoo tiedotteessa.

Sandlerin mukaan lääkevaihdon ulottaminen biologisiin lääkkeisiin lisäisi jonkin verran apteekkien työtä asiakasneuvonnassa, sillä esimerkiksi biologisten lääkkeiden annostelulaitteissa voi olla eroja, joiden selvittäminen asiakkaille on tärkeää lääkkeen oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi.

”Käytännössä vaihto edullisempaan biosimilaariin tehtäisiin reseptin ensimmäistä lääke-erää apteekista toimitettaessa, ellei lääkäri kiellä vaihtoa lääketieteellisin tai hoidollisin perustein. Kielto olisi kuitenkin perusteltava, kuten muissakin lääkkeissä”, Sandler sanoo.

Apteekkariliitto esittää myös, että biologisille lääkkeille luotaisiin oma viitehintajärjestelmä. Se lisäisi valmisteiden välistä hintakilpailua.

Liiton laskelman mukaan säästöpotentiaali jo viidellä yleisesti käytetyllä biologisella lääkkeellä olisi yli 42 miljoonaa euroa, jos biosimilaarit saavuttaisivat omassa lääkeryhmässään 80 prosentin osuuden, alkuperäislääke halpenisi 6-7 prosenttia ja ryhmän biosimilaarien hinta 30 prosenttia.

Apteekkariliiton mukaan laskelma on varovainen.