Tulli on takavarikoinut väärennettyjä lääketabletteja, jotka sisältävät hengenvaarallista opiodia ja muita vaikuttavia aineita, kertoo Apteekkari-lehti.

Tulli on viimeisen kahden vuoden aikana takavarikoinut erilaisia väärennettyjä lääketabletteja, joiden voi ulkonäön perusteella olettaa sisältävän alpratsolaami-nimistä bentsodiatsepiiniä, jota käytetään masennuksen, ahdistuksen ja paniikkihäiriöiden hoitoon.

Ulkonäkö kuitenkin pettää. Tullilaboratorion tutkimuksissa lääketableteista on löydetty alpratsolaamin sijasta vaikutuksiltaan voimakasta U-47700-nimistä opioidia, joka on hengenvaarallista, eikä sille ole minkäänlaista laillista käyttöä.

U-47700-nimistä opioidia sisältävät tabletit jäljittelevät ulkoisesti muun muassa tuotemerkillä Xanax myytäviä lääketabletteja.

Tulli on takavarikoinut myös muita väärennettyjä bentsodiatsepiinivalmisteita, jotka ovat sisältäneet toisia vaikuttavia aineita.

Tullilaboratorion tutkimuksissa lääketablettiväärennöksistä on löydetty alpratsolaamin sijasta N-etyyliheksedroni-, diklatsepaami- ja etitsolaami -nimisiä muuntohuumeita sekä myös Parkinsonin taudin hoidossa käytettyä amantadiinia ja lisäksi kloorifeniramiini-, prometatsiini- ja syproheptadiini-nimisiä antihistamiineja.

Suurin osa etitsolaami-muuntohuumetta sisältävistä lääketablettiväärennöksistä jäljittelevät ulkoisesti muun muassa tuotemerkeillä Xanax ja Valium myytäviä lääketabletteja.

Suomalaiset ovat ostaneet tullin haaviin jääneitä lääkeaineväärennöksiä esimerkiksi ulkomaisilta verkkosivustoilta. Ne on tuotu Suomeen posti- ja rahtilähetyksinä.

Useimmissa tapauksissa tilaajana on ollut yksityishenkilö, joka on tilannut lääketabletteja lähinnä omaan käyttöön. On mahdollista, että suurempia väärennettyjä tablettieriä on tuotu maahan myös levitystarkoituksessa.

Fimea muistuttaa kuluttajia siitä, että verkossa toimii paljon laittomia verkkoapteekkeja, joissa voidaan myydä aitojen lääkkeiden sijaan mitä tahansa tuttujen lääkevalmisteiden nimillä.

Väärennetty lääke on aina vaarallinen ja voi pahimmillaan jopa tappaa.

Fimean verkkosivuilla on lista Suomessa toimivista laillisista verkkoapteekeista. EU-alueella toimivat lailliset verkkoapteekit tunnistaa yhteisestä tunnuksesta.