Teknisistä ongelmista huolimatta potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotti on kokonaisuutena. toiminut odotetusti helmikuun alussa tapahtuneen käyttöönoton jälkeen.

Apotin käyttöönottoa johtava Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi on varautuneen tyytyväinen potilas- ja asiakastietojärjestelmän laajaan käyttöönottoon Husissa.

– Tähän asti Apotin laajeneminen on mennyt odotettua paremmin, olimme varautuneet hitaampaan oppimiskäyrään. Tekninen käyttöönotto jatkuu kuitenkin vielä pari kolme viikkoa ja vasta sen jälkeen meillä on syvempi näkemys kokonaisuudesta, sanoo Mäkijärvi Husin tiedotteessa.

Mäkijärven mukaan henkilökunnan ponnistelu ja hyvä asenne sekä järjestelmän hyvin tuntevien tukihenkilöiden osaaminen ovat olleet ratkaisevassa roolissa käyttöönoton sujuvuuden kannalta. Teknisten ongelmien lisäksi apua on tarvittu myös järjestelmän käyttöön liittyvissä asioissa.

– Apotissa ei ole kysymys pelkästään kokonaan uudesta potilas- ja asiakastietojärjestelmästä, vaan ennen kaikkea toiminnan muutoksesta. Töitä tehdään Apotin kanssa eri tavalla kuin ennen ja siihen tottuminen vie aikaa. Toisilla aikaa menee enemmän ja toisilla vähemmän, minkä vuoksi myös yksikkökohtaiset erot Apotin käytön sujuvuudessa ovat isoja, Mäkijärvi sanoo.

Apotin käyttöönottoon on liittynyt teknisiä ongelmia, joista yksi on koskenut potilasluetteloiden tietosuojaa. Terveydenhuollon henkilöstöllä oli liian laaja mahdollisuus tarkastella eri sairaaloiden potilasluetteloita, joiden käyttö on sinänsä aivan tavanomaista toimintaa. Luetteloissa oli myös näkyvissä perusteettoman paljon yksittäisen potilaan tietoja.

Yksi Apotin käyttöön liittyvistä eduista on puheentunnistuksella toimivan sanelujärjestelmän uusi käyttötapa. Sanelua ei tarvitse enää erikseen siirtää tekstinkäsittelijälle, koska erillinen edustatunnistus-toiminto näyttää tekstin välittömästi lääkärin Apotti-päätteellä. Samalla lääkäri voi itse korjata ne virheet, joita puheentunnistus ei ole havainnut.

Edustatunnistuksen suosio on alusta asti ylittänyt kaikki ennakkotoiveet. Vajaan kahden viikon jälkeen jo 83 prosenttia Apotin lääkäreistä käyttää uutta tapaa. Edustatunnistuksella on päivittäin jo yli 350 käyttäjää, jotka tekevät noin 2 300 sanelua päivässä.

– Tämä on merkittävä muutos lääkärin päivittäisessä työssä, ja sillä on varmasti positiivisia vaikutuksia koko potilaan hoitoketjuun, Markku Mäkijärvi uskoo.

Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotti otettiin käyttöön helmikuun alussa Hyvinkään, Lohjan, Länsi-Uudenmaan ja Porvoon sairaanhoitoalueilla, HYKS-sairaanhoitoalueella Jorvin sairaalassa sekä naistentautien ja synnytysten ja psykiatrian yksiköissä. Peijaksen sairaalassa Apotti otettiin käyttöön jo marraskuussa 2018.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI?

Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.