Espoon kaupunki kertoo, että sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle lausunnon Espoon asiakas- ja potilastietojärjestelmävalinnasta, eli kannattaako se kritisoidun Apotti-kelkan kyytiin hyppäämistä.

UNA-Kaari on noussut riskitasoltaan liian korkeaksi, jotta sitä voitaisiin enää harkita, eikä terveydenhuollon toimintaa voida keskipitkällä aikavälillä luotettavasti rakentaa nykyisten Effica- ja LifeCare -järjestelmien varaan.

– Liittyminen Apotti-hankintaan vaikuttaa tällä hetkellä toiminnallisesti parhaalta vaihtoehdolta. Se tarjoaa lupaavat työkalut asukkaiden digiasioinnille ja digitalisaation edistämiselle. Apotti-ratkaisu parantaa mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä lähikuntien kanssa ja tarjoaa maakuntauudistuksen tapauksessa vähäriskisimmän järjestelmäyhdistämisen. Apotti integroi sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden ja HUS:n tiedot ja parantaa muun muassa potilasturvallisuutta”, perusturvajohtaja Juha Metso sanoo lausunnossa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kuitenkin edellyttää, että Apottiin siirtymisessä huomioidaan käyttöönoton vaikutus työaikaan ja turvataan henkilöstölle riittävästi perehdytystä sekä tukipalveluita.

Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa myös, että koska käsittelyn aikataulu on kiireellinen, lautakunnalla ei ole riittäviä edellytyksiä ottaa kantaa Apottiin liittymisen taloudellisiin vaikutuksiin ja riskeihin.

Espoon kaupungin tekemä selvitys arvioi Apotin käyttöönotosta sekä ylläpidosta aiheutuvia kokonaiskustannuksia vuosille 2020–2030. Kaupunki laskee, että asiakas- ja potilastietojärjestelmän, kuten Apotin, käyttöönotto maksaa Espoolle 65-75 miljoonaa euroa, ja järjestelmän ylläpito kustantaa arviolta 6-7 miljoonaa vuodessa.