Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuvantamistoiminnassa on ollut ongelmia potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönoton jälkeen.

Hus Diagnostiikkakeskuksen kuvantamispalvelut ottivat Apotin käyttöön lauantaina 24.4. Apotin käyttäjiksi siirtyi kaikkiaan 1 750 Hus Diagnostiikkakeskuksen kuvantamistoimintojen työntekijää. Apotti tuli käyttöön suurimpaan osaan radiologian palveluista, joita ovat esimerkiksi röntgen- ja ultraäänitutkimukset.

Ongelmia Apotin kanssa on ilmennyt, kun potilasmäärät ovat kasvaneet viikonlopun jälkeen, Hus tiedottaa.

Toiminta kaikissa kuvantamispalveluissa on tällä hetkellä hidastunut. Ensisijaisesti hoidetaan kaikki päivystykselliset ja kiireelliset toimenpiteet.

Ajanvarauksella kuvantamistutkimukseen tulevien kannattaa varautua pidentyneisiin odotusaikoihin.